Sermaye piyasalarını güçlendirecek adımlar yıl sonuna kadar atılacak
AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların teknoloji odaklı ve verimli alanlara yönlenebilmesi için sermaye piyasalarının etki alanının genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Eraslan, tasarrufları artırarak sermaye piyasalarına çekmenin yanı sıra yatırım ortamının da güçlendirilmesi gerektiğini, bu sayede ihtiyaç duyulan yabancı yatırımların ülkeye geleceğini ifade etti.

"HALKA ARZ SÜREÇLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASIYLA ŞİRKETLERİN MALİYETİ AZALACAK"

Tevfik Eraslan, Ekonomi Reformları'nda şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönündeki düzenlemelerle halka arz sürecinin sadeleştirileceğini ve şirketler için maliyetin azalacağını öngördüklerini söyledi.

“BES’İN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİ ANLAMLI”

Eraslan, yeni düzenlemelerle Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) daha da güçlendirilmesine yönelik planlamaları, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakların yaratılması anlamında çok olumlu bulduklarını bildirdi.

"BİREYLERİN TASARRUF ETME İMKANI ARTACAK"

Tevfik Eraslan, Türkiye'de tasarrufların artırılmasına yönelik, BES'e getirilen teşviklerin yanı sıra farklı hedefler doğrultusunda kamu destekli yeni programların da yürürlüğe girmesinin bireylerin tasarruf etme imkanını artıracağını anlattı.

TSPB

SERMAYE PİYASALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla bir dizi adım atılacağı bildirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, söz konusu adımların en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde hayata geçirilecek adımlara ilişkin açıklanan takvime göre, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler yıl sonuna kadar yapılacak.

Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler ise haziran sonunda tamamlanacak. Bu kapsamda kamu hizmeti niteliği taşıyan altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme ve sağlık gibi alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek.

Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamaları da eylül sonuna kadar hayata geçirilecek. Atılacak adımlar kapsamında, çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Söz konusu rehber, yıl sonuna kadar hazırlanmış olacak.

Emeklilik yatırım fonlarının, eylül sonuna kadar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Böylece vatandaşların bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilmesinin önü açılacak.

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak. Bu düzenleme de yıl sonuna kadar hayata geçirilmiş olacak.

Öte yandan yıl sonuna kadar yapılacak düzenleme ile Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.