Türkiye'nin vergi rekortmenleri, ağustos ayında açıklanacak
AA

Türkiye'nin rekortmenleri her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı listeler, bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç olmak üzere her yıl ağustos sonuna kadar ilan edilecek.

En fazla vergi tahakkuk edenlerin açıklanmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Tebliğle Vergi Usul Kanunu'ndaki, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir." hükmü uyarınca, beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda, "Türkiye'nin vergi rekortmenleri"nin açıklanmasında, mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları dikkate alınacak.

Türkiye genelinde ve her ilde ilk 100'e girenlerin listeleri oluşturulacak

geneli ile her ilin kendi içinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ilk 100'e kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde listeler oluşturulacak.

Liste hazırlama takvimi

Türkiye geneli listeler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİF) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz sonuna, iller bazındakiler de mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından ağustos sonuna kadar hazırlanacak.

Belirlenen şartlara göre Türkiye geneli listeler GİB'in resmi internet adresinde her yıl ağustos sonuna kadar açıklanacak.

Bazı listeler eylülde açıklanacak

İller bazındaki listeler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından her yıl eylül sonuna kadar ilan edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)