İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları 2021

İçişleri Bakanlığına, 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 personel alınacak.

4 gün sürecek olan başvuru süreci 25 Ocak itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, personel alımı şartları ve başvuru yöntemlerini araştırıyor.

Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım olacak? İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımı için ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanları dikkate alınacak.

Adaylar; İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tradresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler..

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il le birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları 2021

HANGİ MESLEKLERDE ALIM YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nda avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU E-DEVLET

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU 2021