Hisseli tapusu olanlar dikkat! Hissedarlardan habersiz...
ensonhaber.com

Genellikle sonucu ortaya çıkan hisseli durumu, hissedarlar arasında problemlere yol açabiliyor.

Her hissedar payı oranında mülkiyet hakkına sahip olduğundan, farklı değerlendirmek isteyenler için sorun teşkil ediyor.

Yapılacak her işlem için tüm pay sahiplerinin onay vermesi gerekiyor. Bu onay da süreci zora sokabiliyor.

Bu nedenle "hisseli tapuyu müstakil tapuya dönüştürme" konusu, sıklıkla gündeme geliyor.

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor.

Tek tapu şartları

Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüştürülmesi için hissedarların bir araya gelerek karar vermeleri ve satış işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Hisseli tapu hissedarlardan habersiz olarak satılamaz.

Parsel bulunan yerlerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında gerekenlerin yapılması durumunda çözümü söz konusu değildir.

Taşıma Sitesi bulunan kişiler ise tüm hisseleri 3 kişiye satarak tapuda devir işlemi yapmaktadır. Bunun sonucunda ise yeni malik tek tapuya sahip olmaktadır.