Kaderin yazıldığı kandil: Berat gecesi bu duayı mutlaka okuyun
ensonhaber.com

İslam dininde kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında bilinmesi ve takdir edilmesi şeklinde tanımlanır.

İnsanın kaderi dünyaya gelmeden önce levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bazı alimlere göre, Berat Gecesi, emirlerin levh–i mahfuzdan istinsahına (kopyalanmasına) başlanır.

Katip melekler bu geceden, gelecek senenin aynı gecesine kadar olacak olayları levh-i mahfuzdan yazar ve bu işler, Kadir Gecesi bitirilir.

Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e; harpler, zelzeleler, yıldırımlar, ölümler ve çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün sahibi ve büyük melek olan İsrafil (as)’e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)’e teslim olunur.

Allah (c.c), 1 sene içerisinde gerçekleşecek olan her şeyi ise mübarek olan o gecede yani Berat gecesinde meleklerine bildirmektedir.

O nedenle Berat gecesini dualarla geçirmek çok kıymetlidir. Peki, bu gece hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar...

Berat gecesi duası

Peygamber efendimiz (s.a.v) Berat Gecesi'nde, "Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ" duasını çok okurdu.

Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi:

"Ya Rabbî, Kur’an-ı keriminde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!"

Kader için dua

Allâhumme innî es'eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm ya hayyu ya kayyum.

Allah'ım, sadece senden isterim, hamd yalnız sana mahsustur. Senden başka gerçek ilah yoktur.