Kıdem tazminatı almanın gizli yöntemleri: Bu adımlarla 583 bin TL cepte!
ensonhaber.com

Kıdem tazminatı, bir işçinin bir işverenden işten ayrılması veya işveren tarafından işten çıkarılması durumunda, işçinin çalıştığı süreye göre aldığı bir tür tazminattır ve işçinin çalıştığı yıllara ve iş yerinde geçirdiği toplam süreye bağlı olarak hesaplanır.

Çalışanlar için işten ayrılma kararı almak bazen kaçınılmaz olabilir. Bazı durumlarda, kendi isteğiyle işten çıkan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.

Çalışma hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler için bu durum önemli bir finansal rahatlama sağlıyor.

Belirli koşullar altında işten ayrılan çalışanlar da kıdem tazminatından faydalanabiliyor.

İşten ayrılmak isteyen ancak kıdem tazminatını kaybetmek istemeyen birçok çalışan bu konu için araştırmalar yapıyor.

İşten ayrılma kararı verirken bu haklarını bilmek, çalışanların finansal geleceklerini daha iyi planlamalarına yardımcı olacak.

İşte kıdem tazminatı almanın 5 önemli yolu...

1- Emeklilik

Emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan ‘Kıdem tazminatı alabilir’ yazısını alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamladıklarında, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olduklarında geçerli.

2- Evlilik

Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödeniyor. Bu haktan yararlanmak için evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak işten çıkılması, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve feshin gerekçesinin ‘evlilik’ olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

3- Askerlik

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu hak, muvazzaf askerlik hizmeti için de bedelli askerlik için de geçerli. Ancak askere gidecek kişiye ihbar tazminatı ödenmez.

4- Haklı fesih

İşçinin işverene karşı haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi durumunda da kıdem tazminatı alabiliyor. Haklı fesih nedenleri arasında; işverenin yanlış bilgi vermesi, işçinin veya aile üyelerinin şeref ve namusuna dokunması, cinsel tacizde bulunması, sataşma veya gözdağı vermesi, suç işlemesi veya asılsız ithamlarda bulunması gibi durumlar yer alıyor.

5- İşyerinin devri

İşyerinin veya işyerinin bir bölümünün başka birine devredilmesi halinde de işçi kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Ancak bunun için devir nedeniyle çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olması veya devralanın işçiyi çalıştırma şartlarını kabul etmemesi gerekiyor.