Müsilaj nedir? Müsilaj neden oluşur?
ensonhaber.com

Son günlerde İstanbul'da yeniden müsilaj oluşumu başladığı görüldü.

2020 yıllarında Marmara Denizi'nde en üst seviyede görülen müsilaj uzun süre gündem olmuştu.

Müsilaj, deniz salyası olarak da bilinen, denizde oluşan kalın, yapışkan bir organik madde tabakasıdır.

Denizlerdeki biyolojik süreçlerin bir sonucu olarak oluşur ve genellikle algler tarafından üretilen polisakkaritlerden oluşur.

Müsilaj oluşumunu etkileyen başlıca faktörler şunlardır;

Su kirliliği

Atık suların ve tarımsal kimyasalların denizlere karışması, müsilaj oluşumunu tetikleyen önemli bir etkendir. Özellikle azot ve fosfor gibi besin maddelerinin denize aşırı miktarda karışması, alg patlamalarına ve dolayısıyla müsilaj oluşumuna yol açar.

İklim değişikliği

Deniz suyu sıcaklıklarının artması, alglerin daha hızlı çoğalmasına ve müsilaj oluşumunun artmasına neden olabilir. Küresel ısınma ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Deniz akıntıları ve hareketsizlik

Denizlerdeki su hareketliliğinin azalması, müsilajın birikmesine ve yayılmasına katkıda bulunabilir. Özellikle kapalı veya yarı kapalı denizlerde bu durum daha belirgin hale gelebilir.

Biyolojik faktörler

Bazı alg türlerinin aşırı çoğalması, müsilaj oluşumuna katkıda bulunur. Bu algler, fotosentez yoluyla hızlı bir şekilde büyür ve denizdeki besin maddelerini tüketir.

Müsilaj, deniz ekosistemleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir.

Deniz canlılarının solunum yollarını tıkayarak ölümlerine neden olabilir, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir ve turizm sektörünü de olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu nedenle müsilajın kontrol altına alınması ve önlenmesi için su kirliliği ile mücadele, atık su arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi ve deniz ekosistemlerinin korunması önemlidir.