Peygamber efendimizin yatmadan önce okuduğu dua ve sureler!
ensonhaber.com

Gece duası uyumadan önce etmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Yatmadan önce hangi dualar ve sureler okunur sorusu arama motorlarında sık sık araştırılıyor.

Özellikle Peygamber Efendimizin gece yatmadan önce okuduğu dular ve sureler merak ediliyor.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in uyumadan önce yaptığı ibadetler arasında Felak ve Nas surelerini okuma vardır.

Rivayete göre, Peygamber Efendimiz Felak ve Nas Surelerini okur, ellerine üfler, daha sonra ellerini bedeninin her tarafına sürerdi."

Felak Suresi Arapça Okunuşu

- Bismillahirrahmânirrahîm.

- Kul e'ûzü birabbil felak

- Min şerri mâ halak

- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Nas Suresi Arapça Okunuşu

- Bismillahirrahmânirrahîm.

- Kul e'ûżu birabbinnâs.

- Melikinnâs.

- İlâhinnâs.

- Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

- Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

- Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Uyumadan önce okunacak dua

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

Türkçe anlamı

Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.