Şaban ayında yapılacak ibadetler! Şaban ayı ilk günü hangi namazlar kılınır ve hangi dualar okunur?

İslam alemi için büyük önem taşıyan üç ayların ikincisi Şaban ayı 21 Şubat 2023 itibariyle başladı. Bu ayda müslüman vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalar yapıyor.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Şaban ayı için Peygamber Efendimiz, “Şaban benim ayımdır.” Ayrıca “Şaban günahları temizleyendir” buyurmuştur.

Şaban ayının ilk gününde tutulan oruç farz kılınmıştır. Ayrıca bu önemli ayın ilk gününde hangi namazların kılınacağı da tarafından belirtildi.

Bu mübarek ayın ilk gününü kılarak ve okuyarak geçirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında “Şaban ayının ilk günü kılınacak namazlar, Şaban ayının ilk gecesi okunacak dualar ve Şaban ayı ibadetleri 2023 DİYANET” konularını araştırıyor. İşte detaylar…

Şaban ayının ilk gününde kılınacak namazlar

Diyanet ve din görevlileri, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor.

Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

"Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir fatiha 5 ihlas okumak suretiyle (yani ikinci rekatta dilediğini oku fatihadan sonra), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam ile) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı verir. Kendisine oniki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz."

Şaban ayı namazı nasıl kılınır?

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu…) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

Şaban ayı Rasülüllah (s.a.v.)Efendimizin ayıdır.Bu itibarla bu ayda çokça salevatı şerife okumaya gayret etmek gerekir. Yine mümkün oldukça istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı, teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı ve hatm-i enbiyâ yapmalıdır. Şa'bân ayı, şerefli, ulvî, berâta erdirici, ilâhî ihsâna kavuşturucu, müminlere rahmet, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır.

Bu ayın birinci gecesinde, her rek'atte bir Fâtiha,ve zammı sure olarak da üç Âyetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınır.

Tesbih namazı dört rek'attir.Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym.

Tesbih, namaz içinde şöyle okunur:

· 15 kere Sübhaneke' den sonra(Fatiha'dan önce),

· 10 kere Zamm-ı süreden sonra,

· 10 kere rukuda,

· 10 kere rukü'den kalkınca ayakta,

· 10 kere birinci secde'de,

· 10 kere iki secde arasındaki oturmada(celsede),

· 10 kere ikinci secde'de

· Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.

Şaban ayı duası

''Allâhümme bârik lenâ fî Şa'bân ve belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve yessir lenâ bi'l- Kur'ân."

Anlamı

Allah'ım bize Şa'bân-ı şerîfi bereketli kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) İmanla bitirmemizi nasib eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize kolaylaştır.

Şaban ayı ibadetleri 2023

Üç ayların İkincisi olan Şaban ayı ve onun 15. gecesindeki Berat Kandili de Mü'minlerce kutsal sayılmış , bu gecenin , diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Bu gece hakkında Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

"Allah Teâlâ, Şabanin 15. gecesi, -rahmetiyle- dünya semasında tecelli eder ve Kelb Kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.'"6' "Şaban ayının ortasında (Berat gecesinde) gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz, Allah o gece , güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim; yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim; yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim-, yok mu şöyle, yok mu böyle!, der'"7'

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan , Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesininl81, Hicret'in ikinci yılında Berat Gecesi'nde vukû bulduğunu kabul etmeleri de bu geceye ayrı bir önem kazandırmıştır.

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber'in Şaban ayına ve özellikle bu ayın onbeşinci gecesine ayrı bir önem vererek, onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri gözönüne alan İslam alimleri, bu geceyi ibadetle geçirmenin sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.