Ömer Hulusi Efendi kimdir

Ömer Hulusi Efendi kimdir

Lezgi din bilginlerinden Mehmet Ali Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini Dağıstan'da gördü. Arapça öğrendi. İstanbul'a gelerek fikıh eğitimi gördü ve icazet aldı. 
Ayrıca Bursa Öğnetmen Okulunu da bitirdi.

Daha sonra Mekteb-i Nüvab (Yargıç Okulu)nu da bitirerek öğretmenllik ve yargıçlık yaptı. 1912 de Meclis-i Tetkikat-i Şer'iyye (Din İşleri İnceleme Komisyonu) Başkanlığı'na getirildi. Anadolu Kazaskerliğine atandı. 

1917 de Temyiz Mahkemesi'nde Şer'iyye Dairesi Bakanı oldu. Bu görevden Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Seyhülislamlığa atandı (14.10.1918). 

Salih Paşa kabinesi'nde de Evkaf Nazırlığı yaptı. Milli Mücadeleye karşı şiddet kullanılmasına karşıydı. Bu nedenle İşgal Kuvvetleri'nin isteklerine rağmen Kuvayi Milliye'yi kınamayı reddederek O da Salih Paşa ile birlikte hükümetten ayrıldı.

Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasındaCumhurbaşkanı Erdoğan: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamazMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırındaYüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman