İran'daki Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi bitti

İran'daki Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi bitti

Başkent Tahran'daki iki günlük toplantının ardından açıklanan nihai metinde, siyaset, ekonomi, bilim, ticaret, nükleer silahlar, terörizm ve güvenlik alanlarında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Katılımcı ülkeler kalıcı barış, dostane ilişkiler, karşılıklı saygı esasına dayalı iş birliği mesajı verirken, metinde terörizm, savaş, zulüm, sömürü ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir dünya için tüm ülkelerin görev ve sorumluluklarına işaret edildi.

Barış ve huzur içinde yaşanması için bağımsız ülkelerin içişlerine karışmama, tehdit ve güç kullanmadan kaçınmaya vurgu yapılan metinde, tek taraflı yaptırımlar ve tecrit politikaları kınandı.

Küresel mali krizin özellikle gelişmekte olan ülkelere olumsuz yansımalarının değerlendirildiği metinde, uluslararası kurum ve kuruluşların yapılarında köklü değişikliklere gidilmesinin gerekliliğine değinildi.

Metinde, nükleer silahların imhasına yönelik müzakere ve girişimlerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine varılırken, İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların oluşturduğu tehdidin altı çizildi.

''Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması yönündeki İran'ın önerisinin desteklendiği'' metinde, her ülkeye barışçıl nükleer enerji elde etme hakkını veren uluslararası anlaşma ve sözleşmelere bağlılığın önemi ifade edildi.

''Bilim ve teknoloji'' genel başlığıyla internet ve kitle iletişim araçlarının kötü amaçlı kullanılmasının gelişmekte olan ülkelerin bu alanlardaki altyapısına zarar verdiğine vurgu yapıldı, bu konuda önlemler alınmasının gerekliliğine değinildi.

Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk ile çoğulculuğun zarureti dile getirilerek, gelişmekte olan ülkelerin dünya yönetiminde rol almalarının görmezlikten gelinemeyeceği belirtildi.

Kültürler, inançlar ve değerler arasında diyalog ve hoşgörünün önemine değinilen metinde, düşünce ve ifade özgürlüğünün ötekileştirme ve hakaret etmede bir araç olarak kullanılamayacağına işaret edildi.

Filistin topraklarında süre giden İsrail işgalinin uluslararası hukuk ve yasalara aykırı olduğu belirtilen metinde, Filistinli çocuk ve kadınların İsrail askerlerince öldürülmesi kınandı.

Metinde, Suriye'deki sorunun çözümüne yönelik BM girişimlerine destek verildi, halka insani yardım malzemeleri ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Suriye'ye tek taraflı ABD yaptırımlarının kınandığı metinde, bu ülkeye yönelik tehdit ve dış müdahaleye karşı olunduğu belirtildi.

Suriye'de akan kanın durdurulmasının zarureti yönünde ortak görüş ifade edilen metinde, sorunun halledilmesinde tüm tarafların bir araya getirilmesi girişimlerinin sonuç vermesi temennisinde bulunuldu.

Metinde, Bağlantısızlar Hareketi'nin yarım asırlık geçmişte emperyalizm, sömürü, ırkçılık, saldırı, savaş ve işgallere karşı verdiği mücadele ile üye ülkelerin askeri paktlardan uzak durmasına da değinildi.

Katılımcı ülke uzmanlarının iki günlük istişare ve müzakereler sonucu hazırladıkları nihai metnin, yarın dışişleri bakanlarının değerlendirmesine sunulacağı belirtildi.

16. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi, yarın dışişleri bakanları düzeyinde çalışmalarına başlayacak ve 30-31 Ağustos'taki liderler zirvesine hazırlık yapılacak.