BDDK, salgın dönemine ilişkin bazı destekleri eylül sonuna uzattı
AA

Ekonomi dünyasındaki aktörlerin, kredi ve kart kullananların, bankalarla yaptığı işlemlerdeki aksamaların cezaya girmemesi için süre uzatımlarına devam edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Haziran'da süresi dolacak olan bazı destekleri 30 Eylül'e kadar uzattı.

BDDK, salgın sebebiyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapmıştı.

30 HAZİRAN'DA BİTEN DESTEKLERİN SÜRESİ 30 EYLÜL'E KADAR UZADI

İlgili bazı Kurul kararlarını ve talimatları tekrar değerlendiren BDDK, 30 Haziran'da sona ermesi gereken bazı düzenlemelerin aynı amaçlarla 30 Eylül'e kadar uzatılmasının yerinde olacağına karar verdi.

BDDK, bazı desteklerin sürelerini uzattı

MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURLARININ BASİT ARİTMETİK ORTALAMASI İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı.

KREDİLERİN DONUK ALACAK SINIFLANDIRILMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN GECİKME SÜRESİ ERTELENDİ

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilecek.

FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG SEKTÖRÜYLE İLGİLİ GECİKME SÜRESİ ARTTI

Finansal kiralama ve faktoring sektörüyle ilgili 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen "tasfiye olunacak alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

BDDK, bazı desteklerin sürelerini uzattı

KREDİ ZARARININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN RİSK MODELLERİNE GÖRE AYRILMASI ESNETİLDİ

Kredilerin ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, birinci grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılması da eylül sonuna kadar devam edecek.

TÜKETİCİ VE TAŞIT KREDİLERİNİN ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİNİN MÜŞTERİLERİN TALEBİ ÜZERİNE ERTELENME SÜRESİ GENİŞLETİLDİ

Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül'e kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

KART BORÇLARIYLA İLGİLİ ÖDEMESİZ DÖNEMLER TANIMLAYABİLME SÜRELERİYLE İLGİLİ YENİ KARAR VERİLDİ

Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 22'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)