Çiftçilere geçmişte ödediği yüzde 4’lük vergileri iade alma hakkı var
DHA

Tarım desteklerinden kesilen stopaj vergisi geri iade ediliyor. Son dönemde tarım sektörü girdilerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarının maliyetlere de yansıdığını söyleyen yeminli mali müşavir İlyas Emre Yayla, tarım sektörünün stratejik önemi nedeni ile her zaman kontrol altında tutulması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

TARIMSAL DESTEKLERDEN VERGİ ALINIYORDU

Kanun yayımından önceki uygulamanın oldukça tartışmalı olduğunu vurgulayan Yayla, “Çiftçileri yani üretimi desteklemek için verilen tarımsal desteklerin vergi kapsamında olduğu düşünülüyor ve bu tutarlar üzerinden önce verilen desteğin yüzde 4’ü kadar stopaj ile vergi alınıyor daha sonra da çiftçinin mükellefiyet durumuna göre beyanı ile de ek gelir/kurumlar vergisi alınıyordu. Dolayısıyla, devlet bir yandan üreticiyi desteklerken diğer yandan daha ilk başta ödeme yaparken destek tutarından stopaj kesmekte daha sonra da beyan yolu ile yine vergileyerek toplamda verilen desteğin yaklaşık yüzde 20’sini vergi yolu ile geri almaktaydı. Bu durum da desteklerin yeteri kadar çiftçiler tarafından hissedilmesini engellemekteydi.” diye konuştu.

Tarım desteklerinden kesilen stopaj vergisi geri iade ediliyor

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GELDİ

Yayla, konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Yapılan son düzenleme ile Gelir Vergisi Kanuna mükerrer 20/C maddesi eklenmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir. Buna göre; artık destek ödemeleri vergiden istisna olduğu için gelir vergisi mükellefleri tarafından bu gelirler beyan edilmeyeceği gibi pek tabii ki bu kişilere kamu kurum kuruluşlarından yapılacak olan ödemelerde yüzde 4’lük vergi stopajı yapılmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÇİFTÇİLER İLE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÇİFTÇİLER İSTİSNADAN YARARLANAMIYOR

Yayla, “Bu noktada, istisnanın sadece Gelir Vergisi mükelleflerine getirildiğini vurgulamak gerekmektedir. İstisna uygulaması verilen destekleri daha da amacına uygun hale getirmekle birlikte sadece gelir vergisi mükelleflerine bu istisnanın getirilmesi; Kurumlar Vergisi mükellefi çiftçiler ile Gelir Vergisi mükellefi çiftçiler arasında bir farklılığa yol açacaktır.” dedi.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ ÇİFTÇİLERE, KESİLEN VERGİLERİN İADESİ YAPILACAK

“Yine 7338 Sayılı Kanun ile Tarımsal Destek Ödemeleri üzerinden geçmişte yapılan vergi kesintilerinin de iadesi yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.” diyen Yayla, “Düzenlemeye göre; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yüzde 4 oranında kesilerek tahsil edilen gelir vergilerinin, çiftçilerin düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilmesi hükme bağlanmıştır.” dedi.

Tarım desteklerinden kesilen stopaj vergisi geri iade ediliyor

VERGİ İADELERİNİ ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILMALI

Yayla, dilekçe ile başvurulabileceğini belirterek, “Gelir vergisi mükellefi çiftçilerin, kendisi veya vekillerinin düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dâhil) dilekçe ile başvurmaları üzerine kendilerinden önceden stopaj yolu ile kesilen vergi faizi ile red ve iade edilecektir. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenecektir. Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verebilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da verebileceklerdir.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)