Değeri 30 bin liranın altındaki uyuşmazlıkları tüketici hakem heyeti çözecek

Tüketiciler aldıkları ürünle ilgili bir sorun yaşadıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuruyordu. Bugün alınan bir kararlar başvuru rakamına bir sınır getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

30 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar tüketici hayem heyetine gidecek

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu.

30 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetinin soruumluluğunda değil

30 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

tüketici

Uyuşmazlık 30 bin lirayı aşarsa, sınırı aşan kısımdan feragat edildiğinde tüketici hakem heyeti yine devreye girecek

Ticaret Bakanlığı'nca yenilenen tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine göre, başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecek.

Parasal sınır her yıl yenilenecek

Kalan kısım için tekrar başvuru yapılamayacak. Başvuru için parasal sınır, her yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Hakem heyeti artık başvuruları kabul etmek zorunda

Tüketici hakem heyetleri, görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel teşkil etmeyecek.

tüketici

Bakanlık tüketici hakem heyeti oluşturacak

Bakanlık; başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu ve benzeri hususları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevli olacak.

Başvuru tüketicinin adresindeki heyete yapılacak

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

Heyet yoksa kaymakamlık görevli

Başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilecek.

Başvuru şekilleri belirlendi

Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olacak. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre, tüketici hakem heyetinin kararları tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade edecek.

Hakem heyeti

Avukatlar devreye girecek

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilecek. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekalet ücreti ödenmesine karar verilemeyecek.

En geç 6 ay içinde karar alınacak

Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılacak.

Türkiye'de ikametgahı bulunmayan yabancı uyruklu tüketiciler için de bu fıkra hükmü uygulanacak.

15 gün içinde itiraz hakkı verildi

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecek.

Diğer detaylar

İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacak. Ancak talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilecek. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin olacak. Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ticaret Bakanlığınca karşılanacak. Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek. Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde feragat veya kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek. Feragat veya kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ticaret Bakanlığın tarafından karşılanacak.

Kararlar 2023'de yürürlükte

Reuters'e göre, yönetmelik, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek iki hüküm dışında 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Daha önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu yönetmelik hükümleri uygulanacak.