Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ve luslararası Çalışma Örgütü (ILO) çocuk işçi sayısına ışık tutan bir rapor yayınlandı.

Dünya genelinde 160 milyon çocuk işçi var.  Veriler, dünya genelindeki 160 milyon civarındaki çocuk işçi sayısının, dünyanın 9. en kalabalık ülkesine karşılık geleceğini ortaya koyuyor ve kırsal kesimde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Az gelişmiş ülkelerde oran artıyor

AA'nın haberine göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışırken, az gelişmiş ülkelerde bu oran 5 çocukta biri seviyesine yükseliyor.

12 Haziran "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" nedeniyle derlediği bilgilere göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayınlanan son raporu dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının son yıllarda artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

Çocuk işçilerin toplam sayısı çok kolabalık bir ülke kadar

İstatistikler, dünya genelinde ülkelerin nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon civarındaki çocuk işçi sayısının 8 ülke dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir nüfusa denk düştüğünü ortaya koyuyor.

Rapor, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olarak çalıştığını ortaya koyarken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor.

çocuk işçi

"Gerekli önlemler alınmazsa sayı artabilir"

2020'de yayınlanan raporda koronavirüs salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu kaydedildi. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2022 sonu itibarıyla çocuk işçi sayısının 169 milyona yükselmesi raporda yer alan bir başka endişe olarak göze çarpıyor.

"Dönüm noktası"

ILO Genel Direktörü Guy Ryder konu ile ilgili, "Artık çocuk işçiliğiyle mücadele noktasında bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Son yıllarda bazı bölgelerde olumlu gelişim kaydedilse de özellikle 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuk grubunda dünya çapında verilen mücadele durma noktasına geldi. Koronavirüs, yoksulluğu ve eşitsizliği arttırması ve kapanan okullar nedeniyle milyonlarca çocuğun daha risk altına girmesine yol açtı. Eğer hükümetler seviyesinde gerekli önlemler alınmazsa, çocuk işçi sayısı 9 milyon daha artarak 169 milyona yükselebilir." dedi.

Çocuk işçilerin kırsal kesimdeki oranı daha yüksek

Rapora göre, çocuk işçilerin yüzde 70'i tarım (112 milyon), yüzde 20'si hizmet (31,4 milyon) ve yüzde 10'u da (16,5 milyon) endüstri sektöründe çalışıyor. Çocuk işçiliğinde kırsal kesimdeki oran yüzde 14 iken, şehir bölgelerinde bu oran yüzde 5 seviyesinde seyrediyor.

Çocuk işçilerin yüzde 72'si ailesiyle çalışıyor. Aile ile çalışmanın güvenli olabileceği düşüncesinin aksine çocuklar aile ile çalışsalar da tehlikeli işlerde yer alabiliyorlar.

çocuk işçi

Tehlikeli işlerde çalışanlar var

Rapora göre, dünya genelinde yaşları 5 ila 17 olan 79 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor.

Çalışan çocuklar fiziksel ve psikolojik olarak zarar görme, eğitim hayatlarının kesintiye uğraması, temel haklarından mahrum kalma ve gelecek potansiyel fırsatları kaçırma gibi risklerle yüzleşiyor.

Çocuk işçiliğin bölgesel durumu

Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, 2008'den bu yana çocuk işçiliği konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydederken, Sahra Altı Afrika'da durum kötüleşti.

Çocuk işçiliği oranı Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 13,3'ten 5,6'ya, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 10'dan 6'ya düşerken, Sahra Altı Afrika bölgesinde ise 2008-2012 döneminde düşüş olsa da 2012'de yüzde 21,4 olan oran 23,9'a yükseldi.

Sahra Altı Afrika en yoğun olduğu bölge

Sahra Altı Afrika çocuk işçilerin en yoğun olduğu bölge olarak dikkati çekiyor.
ILO, çocukların içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında ilk kez "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü"nü başlatmıştı.