GİB'in Kahramanmaraş depremleri nedeniyle attığı adımlar
AA

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'daki vergi mükellefleri işlemlerini yürütecek durumda olmadığı için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığının attığı adımlar hakkında bilgi verdi.

Deprem "mücbir sebep" sayıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremden etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla "mücbir sebep" hali ilan edildiği hatırlatıldı.

Mükelleflerin sorumlulukları ertelendi

Paylaşımda, deprem bölgesindeki 669 bin 562 faal mükellef tarafından 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiği ifade edildi.

Beyanname süreleri uzatıldı

Normalde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15 Ağustos 2023'e, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Geçici vergi beyannameleri alınmayacak

2023 yılı 1'inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin ise alınmayacağı belirtilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

Vergi, taksit ödemeleri ertelendi, borçlar taksitlendirilebilecek

Ayrıca bu illerimizdeki toplam 2 milyon 166 bin 685 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlanacaktır. Mücbir sebep ilan edilen 11 ilde ödenmesi gereken yaklaşık 37,1 milyar lira vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz. Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresini mücbir sebep halinin bitimi tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca bu yerlerde bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçları gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın azami 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Bağışlar vergi matrahından indirime uğrayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamının ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde olarak dikkate alınabileceği bildirilen paylaşımda, depremlerden etkilenen afetzedeler için Türk Kızılay ve AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceği ifade edildi.

Bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak

Paylaşımda, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu mükelleflerin işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemelerinin AFAD'a ya da AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına ayni olarak bağışlanması durumunda, bu bağışların tamamının da indirim konusu yapılabileceği belirtilerek, bu kapsamda bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacağı ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'lerin de işletmelerce indirim konusu yapılabileceği kaydedildi.

Bedelsiz barınma hizmeti sağlayan işletmeler için KDV ve konaklama vergisi aranmayacak

İl AFAD müdürlükleri koordinesinde bedelsiz barınma hizmeti sağlayan işletmeler için KDV ve konaklama vergisi aranmayacağı ve bu işletmelerin, bedelsiz olarak yaptıkları giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak gösterebileceği vurgulanan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Konteynerlerde KDV indirimi yapıldı

Depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulmuştur. 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılmak üzere depremzede vatandaşlar için inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil, prefabrik yapı ile konteynerlerde 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisi oranını yüzde 1'e indirdik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)