GSMH 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 17,5 arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Kurumsal Sektör Hesaplarını yayınlandı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin lira oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2020 YILI KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 57,9

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GSYH'YE ORANI 2020 YILINDA YÜZDE 26,8

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2020 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,8 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hanehalkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 olarak kayıtlara geçti.

GSMH

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI 2020 YILI İÇİN YÜZDE 10,9

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9 oldu.

GSMH

NET BORÇ VERME/ NET BORÇ ALMA İŞLEMİNİN GSYH'YE ORANI TOPLAM EKONOMİ İÇİN 2020 YILINDA YÜZDE -5,1

Toplam ekonomi 2019 yılında GSYH'nin yüzde1'i ile net borç veren konumunda iken 2020 yılında yüzde 5,1'i ile net borç alan pozisyonunda gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)