İstihdam teşvikleri etkinleştirilecek
AA

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşviklerin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması planlandı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, aktüeryal dengenin gözetilmesi suretiyle sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

TEŞVİKLERİN ETKİNLİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLEREK

Bu teşviklerin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.

İstihdamın artırılması hedefleniyor

DENETİMLER ÇEŞİTLENDİRİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) alınacak verilerden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veri tabanında yer alan verilerden yararlanılarak yapılacak analizler neticesinde riskli olduğu belirlenen sektör ve iş yerlerine yönelik planlı denetimler yaygınlaştırılacak.

KAYIT DIŞI ÜCRETLE MÜCADELE EDİLECEK

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

İstihdamın artırılması hedefleniyor

RİSKLİ OLDUĞU TAHMİN EDİLEN İŞVERENLERE MEKTUP GÖNDERİLECEK

Yapılan analizler sonucu, kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda, riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK

Prim tahsilatları artırılacak, sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.

PRİM BORÇLARI DAHA SIKI TAKİP EDİLECEK

Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması, çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bilişim sistemleri güçlendirilecek. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması amacıyla altyapının güçlendirilmesi sağlanacak.

Hastalık vaka türünde düzenlenen iş göremezlik raporlarının otomatik olarak ödenmesine ilişkin yazılım çalışması yapılacak.

İstihdamın artırılması hedefleniyor

ENGELLİLER İLE GENÇ VE KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTIRILACAK

Programla toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, özel politika gerektiren grupların iş gücüne ve istihdama katılımları artırılacak.

STAJDAN İŞE GEÇİŞ KOLAYLAŞTIRILACAK

Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişlerin kolaylaşması sağlanacak.

Engellilerin iş gücüne katılımı ve istihdamı artırılacak. Bu amaçla kendi işini kuranlara destek verilmesine devam edilerek aktif iş gücü piyasası programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

İstihdamın artırılması hedefleniyor

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEME ODAKLI VERİLER TOPLANACAK

Bu alanda, ilgili kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasını, iş yerlerinden alınacak verilerin belirlenmesini ve tüm bu verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)