Kısa çalışma ödeneğinin şartları değişti
AA

Kısa çalışma, iş yerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunması. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanıyor.

Aynı zamanda korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçiliyor.

Değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı

"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmelikle, İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kısa çalışma dönemi 3 ayı geçmeyecek

Buna göre, kısa çalışma dönemi, kısa çalışma başlama tarihi dahil 3 ayı geçemeyecek.

İşveren tarafından farklı tarihlerde aynı başvuru gerekçesiyle birden fazla kısa çalışma talebinde bulunulması halinde 3 aylık süre, ilk talebin kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak.

4 haftadan az olmayacak

Başvuruya konu kısa çalışma dönemi, iş yeri için 4 haftadan az olamayacak. Başvuruda kısa çalışma uygulamasına tabi tutulacağı bildirilen sigortalılar için kısa çalışma dönemi, sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesi, aynı işverene ait diğer iş yerine nakli veya iş sözleşmesinin askıya alınması durumları hariç 4 haftadan az olamayacak.

Bir iş yerinde uygulanan kısa çalışma süresi, iş yerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte bir oranından az olamayacak.

Kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla 3'te 1 oranından daha az belirlenebilecek.

Kısa çalışma ödeneğinin durdurulacağı haller

Kısa çalışma ödeneği alanların, kısa çalışmaya tabi tutulduğu iş yerinde iş sözleşmesinin sona ermesi, farklı iş yerine nakli, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, tutuklanması, hüküm giymesi, yurt dışına çıkması, ölümü hallerinde söz konusu durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla ödenekleri kesilecek veya durdurulacak. Geçici iş göremezlik raporu alınması durumunda da raporun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulacak.

Yeni değişikler

Zorlayıcı sebep tanımına "iş yerinin fiziken doğrudan olumsuz etkilendiği" ifadesi eklendi.

Kısa çalışma ödenecek gün sayısı belirlenirken işverenler tarafından kısa çalışma bitiş tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılacak bildirimler esas alınacak.

Başvurularının alınması ve güncellenmesine dair kurallar

Ayrıca yönetmelikle, kısa çalışma başvurularının alınması ve güncellenebilmesine ilişkin kurallar düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik hükümleri, 1 Mart 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Önceki yönetmeliklerin durumu

Öte yandan bu yönetmelikle, 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Kısa çalışma başlama tarihi, 1 Mart 2024'ten önce olan kısa çalışma uygulamalarında yürürlükten kaldırılan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Hak sahipliği iptali

Kısa çalışma başlama tarihi, 1 Mart 2024'ten önce olan sigortalının, kısa çalışma döneminde sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işveren tarafından sigortalının fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmadığına dair bildirim yapılması halinde kısa çalışma ödeneği hak sahipliği iptal edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)