MASAK, suçluların korkulu rüyası haline geldi
AA & Ensonhaber

Haber: İlyas Efe Ünal @ilyasefeunal

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK); kara para aklama suçu ve terörizmin finansmanı suçu gib, konularda çalışma yapıyor.

Hayrettin Kurt'un başkanlığını yaptığı MASAK, son dönemde birçok başarıya imza attı.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından örgütler bağını inkar eden FETÖ'cülerin yalanları, MASAK tarafından yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıktı.

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

Türkiye'nin mali istihbarat birimi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat birimleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu kişilerin yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal işlemlerine ilişkin bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.

MASAK'IN KOORDİNASYON KURULU KİMLERDEN OLUŞUR

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında,

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı,

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü,

Denetim Kurulu Başkanı,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve

Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Koordinasyon Kurulu toplantılarına davet edilebilir ve Kurul yılda en az iki defa toplanır.

KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. maddesinde Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun görevleri, üyeleri ve çalışma şekli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuat taslaklarını değerlendirmek, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya ilişkin işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.”

MASAK'IN VİZYONU

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.

MASAK'IN MİSYONU

Aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

MASAK'IN GÖREVLERİ NELERDİR

Suç gelirleri olarak görülen gelirlerin aklanmasını önlemek için politikalarla birlikte buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu amaç çerçevesinde kurum ve kuruluşların arasında çeşitli koordinasyonlar oluşturulmaktadır. Kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.

Kanunlar çerçevesinde politikalar hazırlanırken aynı zamanda kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Kurulu kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.

Suç sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile mücadele etmekte ve aklama suçlarının yaşanmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.

Kamuoyu desteği ve duyarlılığının artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.

Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin denetimi yerine getirilmektedir. Eğer terör finansmanı ve aklama suçları noktasında ciddi şekilde şüpheler bulunuyorsa bu konu ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.

Yapılan incelemeleri ve sonuçları ilgili birimlere aktarmakla görevlidir. Kanun ve tüzüklere uygun gerekli yönetmelikleri hazırlamak da görevleri arasındadır.