Merkez Bankası'ndan döviz pozisyonlarının izlenmesinde sadeleşme adımı
AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleşme adımları devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre Merkez Bankası, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verdi.

Mart 2023'te başlatılan uygulama temmuzda 31 Aralık 2023'e ertelenmişti.

SRVTS'nin kapsamı güncellendi

2018 yılında bünyesinde kurulan, reel sektörün döviz pozisyonundaki değişimlerin izlenmesi ve etki analizleri için Türkiye'deki tek veri seti olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamında güncellemeye gidildi.

SRVTS'de raporlama kapsamına girecek firmaların tespiti için 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü yerine toplam 100 milyon Türk Lirası ve üzeri nakdi kredi bakiyesi veya geçmiş bir yıllık hesap döneminde 500 milyon Türk Lirası ve üzeri net satış hasılatı/aktif büyüklüğü şartları aranacak.

Böylece SRVTS'de mevcut detaylı raporlama formatı sadeleştirilerek firmaların raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi, Finansal İstikrar Komitesi'nin koordinasyonunda firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.