TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka müdürleriyle bir araya geldi! Türk Lirası'na geçiş destekleniyor
ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın genel müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, bankacılık sektöründeki son durum değerlendirildi.

Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirası'na geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) görüşmeye dair bilgi paylaştı.

TBB, açıklamasında, TCMB Başkanı Erkan'ın, politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizdiğini ve bankacılık sektörünün Türk Lirası'na geçişi destekleyen çabaların memnuniyetle karşılandığını belirtti.

"Dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler konuşuldu"

Kurumdan görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Lirası'na geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri olmuştur.

Ortak çalışma yürütülecek

Ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu’na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlanmıştır.

"Para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok olumlu buluyoruz"

Yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasının çok değerli ve olumlu bulduklarını belirttiği vurgulanarak şu bilgiler aktarıldı:

"Uygulamaların olumlu sonuçları görülmekte"

Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunun altını çizen TBB Başkanı Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğini, görünümün pozitife döndüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve risk priminin azaldığını söylemiştir.

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümeye finansman desteği"

TBB Başkanı Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde Türk Lirası'na olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etmiştir.

Yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilimine dikkat çekildi

TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirası'na geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtmiştir.

"Dezenflasyon 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu gerçekleşiyor"

TCMB Başkanı Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgularken, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etmiştir.

"Türk Lirası'na geçiş hedeflere uygun şekilde devam ediyor"

Merkez Bankası Başkanı Erkan' ın toplantıdaki Türk Lirası'na geçişle ilgili ifadesi şöyle oldu:

Türk Lirası'na geçiş hedeflere uygun şekilde devam ediyor. Reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancı artıyor ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görülüyor.