ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ulusal Stratejisi Yönlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2021 yılı Ağustos ayında kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile ilgili olarak bundan önceki iki toplantıda eylem planının oluşturulması ve bu konuda kurum/kuruluşlarımızın görev ve sorumluluklarının netleştirilmesine yönelik konularının ele alındığın açıklayan Yılmaz, bugün ise artık bu eylem planı kapsamındaki somut gelişmeleri ve atılan adımları konuşulacağını aktardı.

Yapay zekanın hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesinin hedeflendiğini aktaran Yılmaz, dünyadaki ağırlığını şu sözlerle dile getirdi:

Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi’ne göre, yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor. 2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise yüzde 26.

"Yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz"

Yılmaz, uygulamaların türkiye'de seyrine ise şöyle değindi:

Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda; yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz. 21 Nisan 2022 tarihindeki ikinci toplantıda kabul edilen eylem planı kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlarımız çalışmalarına başladılar ve burada geçtiğimiz 2 yıllık süreçte hayata geçirdiğimiz bazı somut adımlardan bahsetmek istiyorum.

Türkiye'deki çalışmalar

Yılmaz, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalara özetle şu sözlerle değindi:

Birleşmiş Milletler (BM), NATO, G20'de yürütülen çalışmalara alanında uzman isimlerle katılıyoruz. Uluslararası standart çalışmalarını da takip ederek TSE bünyesinde AYNA sistemini kurduk. Akıllı tarım ve iklim değişikliği gibi alanlarda 10 adet projeye destekledik. 32 adet başvuru aldık. TEKNOFEST'te yapay zeka içerikli 9 yarışma yapıldı. 81 şehirde Dene-Yap atölyeleri ile yapay zeka sistemlerini gençlerle paylaşıyoruz.