Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
AA

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre, 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

BUGÜN SÜRE DOLUYORDU, 6 AY DAHA UZATILDI

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 6 ay uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

KREDİLERİN KAPATILMASINDA TANINAN SÜRE  ARTIRILDI

Varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı.

KANUNİ DEFTERE KAYIT SÜRESİ 6 AY DAHA UZADI

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.

Varlık barışı süresi artırıldı

VERGİ DAİRELERİNE HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK

Bu kapsamda, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

VERGİ İNCELEMESİ YOK

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

BİLDİRİLEN VARLIKLAR, 3 AY İÇİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLMELİ

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Varlık barışı süresi artırıldı

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

Uygulamadan, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10'uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Varlık barışı süresi artırıldı

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURU ESAS ALINACAK

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla hesaplanacak. Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)