Zincir marketlerin sözlü savunması alındı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkati çekmesiyle hareketi geçildi ve fahiş fiyat artışında rolü olduğu düşünülen 5 ayrı zincir markete soruşturma açıldı. Soruşturma dahilinde kurumların sözlü savunmaları istendi.

"SÖZLÜ TOPLANTI AŞAMASI GERÇEKLEŞTİ"

Rekabet Kurulu'nun, koronavirüs salgını sürecinde zincir marketlerle bunların tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu'nca görüşülen zincir marketler, kendilerini isnat edilen suçları işlemedikleri yönünde savundu.

"PARA CEZALARI YARI ORANINDA ARTIRILMALI"

Ulusal zincir marketler ve tedarikçilerinin, eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiklerini, eylemlerin "kartel" niteliği taşıdığını iddiası ile para cezasının yarı oranında artırılması istendi.

TOPLANTI ÇEVRİM İÇİ YAPILDI

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı çevrim içi yapıldı.

Küle, soruşturmanın, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler [BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ, Yeni Mağazacılık AŞ (A 101), ŞOK Marketler Ticaret AŞ] ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin (Procter&Gamble Tüketim Malları San. AŞ, Savola Gıda San. ve Tic. AŞ) fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik açıldığını belirtti.

3 MARKET ZİNCİRİNE GİZLİ OTURUM

Kurulun, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma toplantısının yapılmasına karar verdiğini dile getiren Küle, CarrefourSA, Migros ve ŞOK'un savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini bildirdi.

"ULUSAL ZİNCİR MARKETLER ARASINDA SATIŞ FİYATLARININ VE FİYAT ARTIŞLARININ KOORDİNASYONU SAĞLANDI"

Soruşturma heyeti temsilcisi; A101, BİM, CarrefourSa, Migros ve ŞOK olarak anılan soruşturma tarafı ulusal zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde "piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı" yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiğini söyledi.

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4'ÜNCÜ MADDESİ İHLAL EDİLDİ

Heyet temsilcisi; A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve ŞOK'un satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacıyla, Savola ve Procter & Gamble'ın ise zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacıyla topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiklerini ve firmalara idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

EYLEMLER "KARTEL" NİTELİĞİ TAŞIYOR

Temsilci, ihlal teşkil eden eylemlerin "kartel" niteliği taşıdığı, eylemlerin genel itibarıyla 2018 yılına kadar uzanmakta olduğu, soruşturma kararının adı geçen taraflara tebliğinden sonra da kartele devam edildiği için temel para cezasının yarı oranında artırılmasını istedi.

Rekabet Kurulu zincir marketlerin sözlü savurmasını aldı

"KÂR KAYBINA MARUZ KALDIK"

Ardından, firmaların sözlü savunmaları alındı.

A101'in avukatları, soruşturmaya konu dönemde şirketin brüt kar marjının yüzde 1,67 azaldığını, son 2 yılda şirketin toplam 1 milyar 32 milyon lira kâr kaybına maruz kaldığını belirterek, "Bu, kanaatimizce piyasanın ne kadar yoğun bir rekabet içinde olduğunun en güzel örneği çünkü maliyetlerin arttığı bir dünyada müvekkil şirketlerin maliyetlerdeki bu artışı satış fiyatlarına aynı oranda yansıtmadığını veya yansıtamadığını net bir şekilde görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi rekabetin olması ve şirketin Türkiye'deki en ucuz market olma iddiasıyla doğrudan orantılı." dedi.

Şirket avukatı, soruşturmanın salgın dönemine ilişkin olduğunu, bu dönemde ek maliyetlerin oluştuğunu ve gerek tedarikçilerin gerek perakendecilerin ciddi oranda ekstra maliyetlere maruz kaldığını ifade etti.

"YALNIZCA MALİYETLERİ LİSTE FİYATLARINA YANSITTIK"

Savola şirketinin avukatları da perakendecilere baskı kurulması veya teşvikte bulunulmasının söz konusu olmadığını, şirketin yalnızca maliyetlerini liste fiyatlarına yansıttığını belirterek, "Pazarda Savola'nın payının düşük olması, markalar arasında güçlü ikame etkisinin bulunması ve tüketici tercihlerinin fiyattan hızlı etkilenmesinin olası olması ile perakendecilerin çok ciddi bir pazarlık gücünün bulunması sebebiyle Savola'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmesi ve sürdürmesi mümkün değildir." diye konuştu.

"HİÇ KİMSEYLE İLETİŞİMİMİZ OLMADI, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAK"

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç da iddialara ilişkin hiç kimseyle iletişimin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını ifade etti. Şirket avukatları ise firma marjlarında görülen örüntülerin, ürünlerin bir kartel aracılığıyla satılmaları sonucu fiyatlarda ve kârda ortaya çıkacak değişikliklerle uyumlu olmadığını savundu.

"KARTEL İDDİASI ŞARTLARI GELİŞMEDİ"

ŞOK'un avukatları da kartel iddiası şartlarının soruşturmada bulunmadığını, iddiaya yönelik iktisadi ve hukuki şartların gerçekleşmediğini ifade etti.

"İDDİALAR GERÇEKÇİ DEĞİL"

CarrefourSA şirketinin savunmasında, bilimsel açıdan incelendiğinde iddiaların gerçekçi olmadığı dile getirildi.

"KARTEL İDDİASI İMKANSIZ"

Migros Üst Yöneticisi Ömer Özgür Tort, şirketi adına yaptığı savunmada, kartel iddiasının imkansız olduğunu, firmada alış fiyatı artmadan satış fiyatını artırmadıklarını ve salgın sürecinde de bu prensibi uyguladıklarını, ayrıca piyasadan pahalı olamayacaklarını kaydetti.

"HUKUKİ VE MADDİ HATA YOK"

Procter&Gamble Tüketim Malları San. AŞ Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da belgelerin ele alınmasında ciddi hukuki ve maddi hataya düşüldüğüne inandıklarını belirtti.

NİHAİ KARAR 11 KASIM'DA

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını en geç 11 Kasım'da açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)