İşsizliğe inşaat ve turizm desteği

işsizlik

Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0.6 puan azalarak yüzde 10.6 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 3 milyon 226 binden 3 milyon 69 bin kişiye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre 370 bin kişi arttı. Bunların çoğunu hizmet ve inşaat sektörü oluşturdu. İşsizlikteki mevzimsel canlanmanın ise en geç Temmuz ayı sonunda bitmesi, işsizliğin uzun vadede tırmanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı mart ayına ilişkin “işgücü istatistikleri”ni açıkladı. İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0.6 puan azaldı ve yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 3 milyon 226 binden 3 milyon 69 bin kişiye geriledi.

YIL BAZINDA ARTTI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre ise 322 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0.9 puanlık artış gösterdi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1 puanlık artışla yüzde 12.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.9 puanlık artışla yüzde 18.6 olurken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0.9 puanlık artışla yüzde 10.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre 370 bin kişi artarak 25 milyon 953 bin, istihdam oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 45 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63.8, kadınlarda ise yüzde 26.7 olarak hesaplandı.

TARIMDA ÇALIŞANLAR AZALDI

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 122 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20’si tarım, yüzde 20.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 52.6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.8 puan, sanayi sektörünün payı 0.5 puan, inşaat sektörünün payı ise 0.2 puan azaldı.

MEVSİMSELLİK ETKİSİ

TOBB ETÜ SPM araştırmacısı Pınar Kaynak, aylık bazda işsizlik oranının düşmesinde mevsimsel etkiye işaret ederek, inşaat, turizm ve tarıma dikkat çekti. Kaynak, “Bizim tahminimiz yüzde 10.7’ye düşmesiydi, 10.6’ya indi. Mart ayıyla birlikte inşaatların canlanmasıyla işsizlik verisinin düştüğünü görüyoruz. Hizmet sektörünün de canlandığını görüyoruz. Buna karşın tarımda istihdamın azaldığını görüyoruz” dedi.

İşsizlik oranlarında mevsimsel olumluluğun haziran ayı sonu ya da en geç temmuz sonunda geçmesinin beklendiğini dile getiren Kaynak, “İşsizlikteki oran azalması işsizlerin mutlak azalmasını ifade etmiyor. İşgücü arzı arttıkça işsizlikte de oransal düşme görüyoruz” dedi.