12. Kalkınma Planı, TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
AA & Ensonhaber

Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyon'unda 12. Kalkınma Planı’nı sundu ve daha sonra iki gün halinde Kalkınma Planı’nın görüşmelerine katıldı.

Yılmaz, görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Tarım destekleri

Yılmaz, tarım desteklerine ilişkin olarak,

Bir defa baktığınızda, doğrudan destek dediğimiz programlarda 91,6 milyar TL 2024 bütçesinde ön gördüğümüz rakam. Tarım sektörü yatırım ödenekleri var, bu 100,6 milyar TL. Diğer taraftan, tarımsal kredi sübvansiyonları var, Ziraat Bankası başta olmak üzere, sübvanse ettiğimiz krediler var, bunlar da tarım desteği, müdahale alımları var TMO’nun, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri var, bunlara da 191,8 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Dolayısıyla, 2024 yılı bütçesinde tarım için toplam ayırdığımız rakam 384 milyar Türk Lirası.

ifadelerini kullandı.

"EYT'de 5 milyona yakın bir potansiyel var"

Sosyal güvenlik açığına ilişkin soruya Yılmaz,

Esas mesele bu 'emeklilikte yaşa takılanlar' dediğimiz EYT meselesi diye düşünüyorum. Bu sene 2 milyonun üzerinde insan buradan emekli oldu ama toplamda 5 milyona kadar bir potansiyel var, bunlar zaman içinde sisteme girecek. Bu yıl sisteme girenlerin etkisi de yılın sonuna doğru sisteme girenlerin etkisi önümüzdeki yıllarda daha fazla görülmüş olacak. Dolayısıyla bu EYT hadisesi sosyal güvenlik sistemimizi elbette belli oranda etkileyecek.

dedi.

Görüşmelerin sonunda 12. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

12. Kalkınma Planı'nın içeriği

12. Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsayan ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritasıdır.

Planın temel hedefleri şunlar:

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme: 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı hedeflemektedir.

İstihdam: Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörmektedir.

Ticaret: Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlamaktadır.

Yatırım: Yatırımları artırmak için makroekonomik istikrarı sürdürecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve özel sektörün yatırımlarını destekleyecek politikalar uygulayacak.

Ar-Ge ve inovasyon: Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak teknolojik dönüşümü hızlandıracak ve küresel rekabet gücünü artıracak.

Eğitim: Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için eğitim sisteminin kalitesini artıracak.

Sağlık: Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artıracak.

Sosyal güvenlik: Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artıracak.

Çevre: Çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için gerekli tedbirleri alacak.

Plan, 12 ana sektör ve 17 alt sektörde özel hedefler ve eylemler belirliyor. Bu hedefler ve eylemler, Türkiye'nin 2028 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planının hazırlanması sürecinde, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerden geniş bir katılım sağlandı.