2022 OGM İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM işçi alımı şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Orman Genel Müdürlüğü tarafında toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu ilana yapılan başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki OGM İŞKUR işçi alım başvurusu ne zaman?  ve OGM işçi alım şartları neler?

OGM  İŞKUR işçi alımı başvurusu ne zaman?

OGM İŞKUR işçi alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Alınacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilmiş olaca. Söz konusu ilanlar 6 Aralık 2022 ve 12 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanmış olacak. İlanda sözü edilen şartları bulunduran adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

OGM eski hükümlü ve engelli işçi alımı şartları neler?

Resmi Gazete’de paylaşılan ilanda adaylarda aranan şartlar şöyle belirtildi:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını doldurmuş olmak,

3.Başvuru gerçekleştirecek olan adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun şekilde bırakılmamış olmak,

5.Başvuru yapılacak son gün itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında ifade edilen il’de ikamet ediyor olmak,

8.Söz konusu adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekimekte,

9.Talep şartlarını taşımadığı daha sonra anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde bulunan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.