81 ile kadına şiddetle mücadele genelgesi
İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu iç genelge gönderdi.

Genelgeye göre, nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek.

Şiddetin önlenmesinde erkeklerin katılımını sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere tüm yaş grubundan erkeklere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacak.

81 ile kadına şiddetle mücadele genelgesi

"KURUMSAL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun temellerini sarsan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirterek, “Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz.” dedi.

Yanık, “Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. 3 bin 500 ASDEP personelimizi bu alanda aktif kullanarak mücadeleyi sahada bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.” ifadelerini kullandı.

81 ile kadına şiddetle mücadele genelgesi

DAHA ETKİN HİZMET

Genelgede şiddet mağdurlarına daha etkin hizmet sunulmasını, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesini ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen tedbirler de yer alıyor.

Genelgeye göre, şiddet mağdurları SHM’lerde oluşturulan özel birim vasıtasıyla desteklenecek. ŞÖNİM ve kadın konukevlerinin kapasiteleri artırılarak daha etkin hizmet sunması sağlanacak. Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan şiddetle mücadele irtibat noktalarının işlevselliği artırılarak, daha geniş kitlelere hizmet sunması sağlanacak.

81 ile kadına şiddetle mücadele genelgesi

ASDEP PERSONELİ ETKİN GÖREV ALACAK

Genelgeye göre Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, saha çalışmalarında şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit ederek, risk odaklı çalışma anlayışı ile gerekli yönlendirmeleri yapacak ve gerekli durumlarda müdahale edecek.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinirliği artırılacak. Mağdurun ekonomik açıdan güçlenmesi için gerekli adımlar atılacak. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere sosyoekonomik destek sunan tüzel kişilerle gerekli iş birliği sağlanacak.

Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak. Nüfusu 100 binin üzeri olan il ve ilçe belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak.

81 ile kadına şiddetle mücadele genelgesi

AFET VE ACİL DURUMLARDA...

Genelgeye göre, haklarında barınma yeri sağlanması kararı verilen kişilere salgın hastalık, afet ve acil durumlarla mücadele dönemleri de dahil olmak üzere ilde bulunan konukevlerine ihtiyaç halinde ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt gibi yerlerde barınma hizmeti sunulacak.

Sosyal hizmet müdahalesinin mağdura hızlı şekilde ulaştırılması ve etkin koordinasyonun sağlanabilmesi için kurumlar arası veri entegrasyon çalışmaları tamamlanarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ortak veri tabanı oluşturulacak.

Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan Risk Analiz Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak.

AİLE EĞİTİM PROGRAMI

Bakanlığın hizmet birimlerine gelen tüm başvurularda şiddet mağduruna hızlı ve kolay erişimin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Şiddet mağdurlarına sunulan hizmetlerde mağdurun ve çevresinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal hizmet alanları hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak.

Hakkında önleyici tedbir kararı bulunanların Aile Eğitim Programı'na katılımı sağlanacak.

BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Boşanma sürecindeki çiftlerin boşanma danışmanlığı hizmetlerinden etkin yararlanmaları için Aile Mahkemeleri tarafından, il müdürlüklerine yönlendirilmelerini sağlayacak iş birliği ortamı oluşturulacak.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının daha etkin biçimde toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde toplantılar dönemsel olarak takip edilecek.

Ulusal ve yerel düzeyde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın ve topyekün mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)