Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Yedieminlerdeki mallar satışa çıkacak
ensonhaber.com

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk ediliyor.

Otomobil çöplüğüne dönen yediemin otoparklarıyla ilgili Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Yeni uygulamayı Bakan Tunç duyurdu

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hacizli malların yedieminlerde çürümesini önleyecek bir uygulamanın 1 Kasım 2023 tarihinde başlatılacağını duyurdu.

Kamu yararı gözetilecek

Bakan Tunç, haczi kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar için kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından malın teslim alınması, alınmazsa hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlandı.

Elektronik satış hükümlerine rağmen alıcı bulmamış mallar üzerindeki hak sahiplerinin haklarını korumaktan imtina edilmesi halinde ise mallar bedel karşılığında mülkiyetleri yedieminlere ve kamusal yarar özelinde MKE'ye devri sağlanacak.

Tunç açıklamasında, muhafaza edilen hacizli malların tasfiyesinin, taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

"Elektronik satış hükümleri uygulanacak"

X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle dedi:

Muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olup da halen yedieminlerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar hariç (gümrük idaresi, tahsil dairesi) öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylelikle borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumundaysa rehin hakkı sahibine imkân tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümlerinin uygulanması sağlanmıştır. Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallarla diğer mallar üzerinde hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumundaysa kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye devri düzenlenmiştir. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir.

Kızılay'a bedelsiz devir

Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır.