Altılı masa bir kez daha toplandı
ensonhaber.com

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa bir kez daha toplandı.

Altılı masa dokuzuncu toplantısını bugün saat 14.00’te Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı adayının bir türlü belirlenemediği masada son olarak sembolik ve yetkisiz bir aday görüşü üzerinde duruldu.

Altılı masada tanıtım ve toplantı bir arada

Masanın adaylık tanımının yer aldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tamamlanmıştı.

Altılı masa toplantısından önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı bugün saat 10.30’da Bilkent Otel’de yapıldı.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırılacak

Altı lider salonda olacak ancak teklifi hazırlayan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu üyeleri değişiklikleri konuştu, liderler dinledi, imza töreni olmadı.

Buna göre Cumhurbaşkanı yetkileri, hükümet kurulması ve devrilmesi, anayasal kurumlar, yargı ve temel hak ve özgürlükler başlıklarında değişiklikler planlanıyor.

Altılı masa bir kez daha toplandı

Veto yetkisi sona erecek

Cumhurbaşkanı yetkilerinin büyük oranda sınırlanacağı kararına varılırken, Cumhurbaşkanının vereceği kararlara ilişkin taslakta şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na seçilen kişinin bir partiye mensup olması halinde göreve başlamadan önce partisiyle ilişiğinin kesilmesi sağlanacaktır. Böylece cumhurbaşkanının tarafsızlığı garanti edilecektir.” Ayrıca cumhurbaşkanının veto yetkisi de kaldırılıyor. Buna ilişkin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylece cumhurbaşkanı, Meclis’in kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse basit çoğunlukla aynen kabul edebilecektir”

Cumhurbaşkanı'nın atamaları ikiye düşürülecek

Taslakta, bir diğer konu olan Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor.

Cumhurbaşkanının AYM’ye yapacağı atamalar ikiye indirgeniyor. Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi 22 üyeden oluşacak.

Üyelerden yirmisini TBMM, ikisini de cumhurbaşkanı seçecek. Meclis üyelerinin seçeceği AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK içinden gelen adaylardan oluşacak.

Cumhurbaşkanı ise bir üyeyi AYM raportörleri, bir üyeyi de profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçebilecek.

Altılı masa bir kez daha toplandı