Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması
AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında Anadolu'yu ebedi yurt haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Sultan Alparslan'dan başlayarak tüm kahramanları, şehitleri, gazileri rahmetle yad etti.

Tarihimizde kolay kazanılmış zafer olmadığını belirten Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin de gerisinde çok büyük bir gayret ve fedakarlık olduğunu dile getirdi.

Malazgirt'in, tarihin tozlu raflarında bulunan sıradan bir zafer olmadığını söyleyen Erdoğan, "Malazgirt Zaferi maziden atiye kurduğumuz köprünün başlangıcındaki taşıyıcı sütundur." dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILI DA BİZİMDİR..."

Anadolu'daki 1000 yıllık varlığın her dönemi gibi bugünlerin de kolay geçmediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgede terör ve istikrarsızlık sorunların, tabii felaketlerin, küresel çalkantıların etkileriyle yüzleşiyoruz. Önümüzde pek çok fırsatın olduğunu da biliyoruz. İstiklal Marşı bile 'Korkma' diye başlayan bir millete ye'is yaraşmaz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı da bizimdir, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da bizimdir, Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı da bizimdir, Hicret'in bin 500'üncü yılı da bizimdir.

Cumhuriyetimizin 100. yılı da bizim, İstanbul'un fethinin 600. yılı da

"HİÇBİR SORUMLULUKTAN KAÇMAYAN BİR MİLLETİZ"

Nasıl fetihlerimizde, bilim insanlarımızda, gönül insanlarımızda sahip çıktığımız, ihya ettiğimiz, inşa ettiğimiz eserlerimizde geçmiş bizimse, teknolojisi ile yenilikçiliği ile yapay zekası ile hiç unutmayın gelecek de bizimdir. Çünkü biz tarihin bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmamış, hiçbir mücadeleden geri durmamış, hiçbir fedakarlıktan sakınmamış, emeğini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmemiş bir milletiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz dünyanın en kadim topraklarına, her karışıyla ve tüm mirasıyla saihp çıkan Türk milletiyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU KESİLEMEYECEK"

İnsanların vicdanı, mağdurların umut kapısıyız. Ne zaman ki medeniyetimizin ve tarihimizin emanetini yere düşürürsek işte o zaman akıbetimizi belirsizliğe sokmuş oluruz. Hiç kimsenin ülkemize ve milletimize böyle bir kötülüğü yapmasına göç yummayacağız. Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun kesilmesine izin vermeyeceğiz. Gençler daha çok çalışacak, daha çok gayret gösterecek Türkiye'yi 2053 ve 2071 vizyonundan ayrı düşürmeyeceğiz."

"SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ 'DEVİR' OLARAK TARİHE NAKŞOLDU"

Büyük Selçuklu Devleti'nin, kendisine istiklali kazandıran Dandanakan Zaferi'nin hemen ardından Anadolu'ya yönelme kararı aldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çağrı Bey keşif maksatlı akınları tamamlayıp ülkesine döndüğünde aslında fethin ilk müjdesini de vermişti. Bu hayali gerçeğe dönüştüren ise oğlu Sultan Alparslan oldu. Tabii tarihimizin her döneminde olduğu gibi o yıllardan da milletimizi bölmeyi, devletimizi yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan bir taraftan İslam dünyasını Selçuklulara karşı kışkırtan Fatımilerle, diğer taraftan haçlı ruhuyla Müslümanlara saldıran Bizansla aynı anda mücadele ediyordu. Buna rağmen Sultan Alparslan’ın hükümdarlığı dönemi devlette nizamın, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olarak tarihe nakşolmuştur."

Fethettiği her yerde ecdadın estetik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen bir imar hareketi başlatan Sultan Alparslan’ın bu geniş coğrafyada birliğin ve adaletin tesisi için samimi gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, devletinin sınırlarını bir taraftan Hazar sahillerine diğer taraftan Akdeniz kıyılarına kadar genişleten Sultan Alparslan'ın Mısır seferine çıkarken yolu üzerindeki Malazgirt kalesini aldığını, Diyarbakır ve Urfa üzerinden Halep’e kadar ulaştığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması

"BU TOPRAKLAR ADIM ADIM VATAN HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Bizans İmparatoru'nun ise büyük bir ordu ile Selçuklu ilerleyişini durdurmak için yola çıktığını aktaran Erdoğan, Türklerin elinde bulunan Malazgirt kalesini zapt eden ve halkın tamamını kılıçtan geçiren Bizans ordusunun sergilediği vahşeti haber alan Sultan Alparslan'ın istikametini Ahlat Malazgirt’e çevirdiğini ve önce sulh yolunu deneyerek Bizans İmparatoru'na bir elçi gönderdiğini dile getirdi.

Selçuklu elçisiyle İmparator arasında geçen diyaloğu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmparator, ordusunun büyüklüğüyle gururlanan bir ruh haliyle Selçuklu elçisine 'İsfahan mı daha güzel yoksa Hemedan mı' diye sorar. Elçinin cevabını beklemeden de 'Hemedan'ın soğuk olduğunu duydum, hayvanlarımız orada kışlar, biz de İsfahan'da kışlarız' diye konuşmasına devam eder. Selçuklu elçisi 'Evet hayvanlarınız Hemedan'da kışlar ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemem' deyince imparatorun suratı asılır. Tabii sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. Malazgirt ovasında bugün, 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğrarken Büyük Selçuklu Devleti tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanmıştır. Bu zaferin ardından Malazgirt ovasından başlayıp Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması

"ESENLİK YURDU HALİNE GELMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Anadolu'da kısa sürede teşkilatlanan beylikler zamanında inşa edilen camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar ve kervansarayların bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürdüğüne işaret eden Erdoğan,

"Her zaman dediğimiz gibi bizim medeniyetimiz kökü sevgiye, hoşgörüye, hakka, adalete dayalı bir fetih medeniyetidir. Tarih, fethettiğimiz bütün beldelerde güveni, huzuru, hoşgörüyü ve refahı hakim kılmak için milletçe verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi vatanımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri eman ve esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün 950. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı olan 2071'i de bu köprünün diğer tarafındaki ikinci büyük ayağı haline dönüştürmek istiyoruz. Bu iki taşıyıcı sütun arasındaki kemerin her bir tuğlası alın teriyle, kanla, canla, azimle verilen mücadeleyle döşenmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malazgirt Fetih Programı'ndaki konuşması