Elektronik tebligat ile 43 binden fazla ağaç korundu
AA

Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılından itibaren ihtiyari olarak uygulamaya konulan e-Tebligat (elektronik tebligat) uygulaması, birçok avantajı beraberinde getirdi.

Sağlanan faydalar nedeniyle uygulama, bakanlık tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirildi.

72 MİLYON 584 BİN 256 TEBLİGAT ELEKTRONİK ORTAMDA ULAŞTIRILDI

Çevrenin korunmasını hedefleyen bakanlık, e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyon 584 bin 256 tebligatı muhataplarına elektronik ortamda ulaştırdı.

Bu sayede hem 961 milyon 748 bin 298 lira tasarruf sağlandı hem 43 bin 188 ağaç korunmuş oldu.

Elektronik tebligat ile 43 binden fazla ağaç korundu

KAĞIT VE EMEK TASARRUFU SAĞLANDI

Ayrıca uygulama yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt ve emek tasarrufu da sağladı.

2 bin 540 ton kağıt tasarrufuyla, 43 bin 188 ağaç kesilmekten kurtarılmış oldu.

İHTİYARİ OLARAK KULLANILABİLİYOR

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaların hızlandırılmasına katkı sağladı.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler, elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

YARGILAMADA GECİKMELER ORTADAN KALKTI

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-Tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı.

Uygulama ile zaman kaybının önüne geçildi.

BAŞVURULAR PTT’YE YAPILIYOR

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor.