İBB'nin personele verdiği LGBT eğitiminde konu başlıkları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik  LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlandığı açıklanmıştı.

Personele eğitim için SMS gönderilirken söz konusu eğitimin ayrıntıları ortaya çıktı.

KATILIM ZORUNLU

Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor.

DERLERİN KONU BAŞLIKLARI

İçeriği komisyon tarafından hazırlanan derslerin konu başlıkları ise şunlar:

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar

Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş, aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing

Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İBB'nin personele verdiği LGBT eğitiminde konu başlıkları