Resmi Gazete 25 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
ensonhaber.com

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 18 Haziran 2021 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 25 Haziran 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

25 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

–– 7328 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4135)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4136)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)
–– Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)
–– Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4139)
–– 154 kV (PS-5 Gaziantep-1) Brş.N.-Kuzeyşehir Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4140)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G6021 Şatırhüyük-İncirli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4141)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8G4030 Köseler KÖK-Toydemir KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4142)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G5024-Güllühüyük-Yelliburun Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4143)
–– Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4144)
–– Özel Hastaneler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4145)
–– Bazı Fakültelerin Kurulması, Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Adı Altında Birleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti’nde Akademik Birim Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4146)
–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Adının İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4147)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/06/2021 Tarihli ve 485 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4148)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yönetmeliği
–– Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/3512 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri