Varlık barışı başvuruları uzatıldı mı? Varlık barışı son başvuru tarihi 2021
ensonhaber.com

Yurt dışındaki döviz, gayrimenkul ve sermaye piyasası araçlarının vergi incelenmesine tabii olmadan Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılması için başlatılan "Varlık Barışı" uygulaması ile ilgili gelişmeler yakında takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Varlık Barışı uygulaması ile ilgili yeni bir karar alındı.

Bu kararın ardından vatandaşlar, bugün sona ermesi beklenen varlık barışı ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Peki varlık barışı nedir, neleri kapsıyor? Varlık barışı başvuru süresi uzatıldı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte varlık barışı son başvuru tarihi 2021...

VARLIK BARIŞI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Varlık Barışı uygulaması yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.

Varlık Barışının kapsamı:

Para Altın Döviz Menkul kıymet Sermaye piyasası araçları

Varlık barışı başvuruları uzatıldı mı? Varlık barışı son başvuru tarihi 2021

VARLIK BARIŞI UZATILDI MI 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre, 6 ay uzatıldı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemeyecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 93'üncü maddesinin, birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alana sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir."

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.

Varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için tanınan sürenin de 6 ay uzatılması sağlandı.

Varlık barışı başvuruları uzatıldı mı? Varlık barışı son başvuru tarihi 2021

VARLIK BARIŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri üzerinden 30 Aralık 2021'e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

Varlık barışı başvuruları uzatıldı mı? Varlık barışı son başvuru tarihi 2021

TÜRKİYE’DE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ

Uygulamadan, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10'uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.