Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

1990'lı yıllarda ölüdeniz haline gelen Haliç, 1997 yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanan Çevre Koruma Projesi ile tekrar canlandı.

Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

BOĞAZ'DAN HER GÜN SU POMPALANIYOR

Haliç için hayata geçirilen 758 milyon dolarlık Çevre Koruma Projesi ve 2012 yılında hizmete alınan "Boğazdan Haliç'e Can Suyu Projesi" ile İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e her gün 260 bin metreküp deniz suyu pompalanmaya başlandı.

HALİÇ'TE CANLI SAYISI ARTTI

"Boğazdan Haliç'e Can Suyu Projesi"nin Haliç'te oluşturduğu değişim İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nün yaptığı deniz suyu kalitesi ve biyolojik tür araştırması ile bilimsel olarak ortaya kondu.

Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

Araştırma sonuçlarına göre Haliç'te;

- Çözünmüş oksijen miktarının her noktada arttığı

- Kolibasili oranının bir çok noktada 100'ün altına düştüğü ve

- 47 farklı balık türüne ait yumurta ve lavra bulunduğu tespit edildi.

HALİÇ'TE (1999-2013) YUMURTA VE/VEYA LARVASI BULUNAN TÜRLER

1- Yalancı Dil (Arnoglossus kessleri)

2- Gümüş (Atherina sp)

3- Benekli Horozbina (Blennius ocellatus)

4- Horozbina (Belenius sp)

5- Küçük Dil (Buglasidium luteum)

6- Üzgün (Callionymus lyra)

7- Üzgün (Callionymus maculatus)

8-Taraklı Çırçır (Ctenolabrus rupestris)

9- Levrek (Dicentrarchus labrax)

10- İspari (Diplodus annularis)

Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

11- Karagöz (Diplodus sp)

12- Karagöz (Diplodus vulgaris)

13- Hamsi (Engraulis encrasicolus)

14- Gelincik (Gaidropsarus mediterraneus)

15- Kömürcü Kayası (Gobius niger)

16- Kaya (Gobius pagenellus)

17- Kaya (Gobius sp)

18- Kum (Gynammodytes cicerelus)

19- Denizatı (Hippocampus ramulasus)

20- Sıcrayan Kefal (Liza saliens)

Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

21- Mezgit (Merlangius merlangus)

22- Berlam (Merluccius merluccius)

23- Lekeli Dil (Microchirus variegatus)

24- Altınbaş Kefal (Mugil (Liza) auratus)

25- Has Kefal (Mugil cephalus)

26- Mavi Kefal (Mavraki) (Chelon labrosus)

27- Rus Kefali (Mugil so-iuy)

28 - Barbun (Mullus barbatus)

29- Pisi (Platichthyes flesus)

30- Lüfer (Pomatomus saltator)

Haliç'te 47 farklı canlı türü tespit edildi

31- Palamut (Sarda sarda)

32- Sardalya (Sardina pilchardus)

33- Eşkina (Scianea umbra)

34- Uskumru (Scomber japonicus)

35- Uskumru (Scomber scombrus)

36- İskorpit (Scorpaena porcus)

37- Benekli Hani (Serranus hepatus)

38- Dil (Solea solea)

39- Iskarmoz (Sphyraena sphyraena)

40- İzmarit (Spicara maena)

41- Çaça (Sprattus sprattus)

42- Çırçır (Symphodus tinca)

44- Trakonya (Trachinus draco)

43- İstavrit (Trachurus meditterraneus)

45- Kırlangıç (Trigla sp)

46- Kurbağa Balığı (Uranuscopus scaber)

47- Deniz İğnesi (Syngnathus acus)