Kentlerde yeşil alanların azalması ısı dalgası etkilerini tetikleyebilir
AA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde, 1990-2020 döneminde "Orman ve Yeşil Alan Örtüsünün Türkiye'nin Bazı İl ve Kent Merkezlerinde Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı araştırma yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre 10 ilde ormanlar arttı, diğer illerde azaldı.

İLLERİN ORMANLIK ALAN DEĞERLERİ

Bolu, analiz edilen 28 il içinde yüzde 72 gibi yüksek ormanlık alan değeriyle Kastamonu'nun ardından ikinci sırada olmasına karşın kent merkezindeki yüzde 0,71 yeşil alan oranıyla 27. sırada yer aldı.

Antalya, kişi başı orman alanı sıralamasında 8'den 15. sıraya geriledi, ancak kent merkezi yeşil alan yüzdesi arttı.

Yozgat'ta il orman alan yüzdesi yüzde 19 olmasına karşın kent merkezinde yeşil alan oranı yüzde 16'da kaldı. Orman alanı yüksek olduğu düşünülen bazı illerde aslında kent içi yeşil alan oranı çok düşük olabildiği, Yozgat örneğinde olduğu gibi tersinin söz konusu olabildiği görüldü.

Kentlerde yeşil alanların azalması ısı dalgası etkilerini tetikleyebilir

''GÖÇ ALAN VE GENİŞLEYEN KENTLERDE DURUM İYİ DEĞİL''

Prof. Dr. Yusuf Serengil, araştırmayı tüm ülkeye yayma düşünceleri olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ön bulgular göstermiştir ki düşündüğümüzden çok daha fazla ilde ve kent merkezinde orman ve yeşil alan oranı son yıllarda azalmış olabilir. Göç alan ve genişleyen kentlerde durumun iyi olmadığını, ilerleyen süreçte ısı dalgası, su sıkıntısı ve orman yangınları risklerinin bu kentlerde ciddi sorunlar yaratacağı düşüncesindeyiz.

Kentlerde yeşil alanların azalması ısı dalgası etkilerini tetikleyebilir

''KANADA'DA GÖRÜLEN ISI DALGASI NEDENLİ ÖLÜMLER ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLEBİLİR''

Önlem alınmazsa son günlerde Kanada'da görülen ısı dalgası nedenli ölümler ülkemizde de görülebilir. Ayrıca ısı dalgalarını ve kentsel ısı adası etkisini önlemenin tek ve sürdürülebilir yolu, kent içi ve çevresi yeşil alanların artırılmasıdır. Elde ettiğimiz bulgular, durumun hiç de parlak olmadığını ortaya koyuyor."

Kentlerde yeşil alanların azalması ısı dalgası etkilerini tetikleyebilir

''EKOLOJİK YAŞANABİLİR KENTLER''

Yapılması gerekenlere de değinen Serengil, önerileri şöyle sıraladı:

"Bir arazi izleme ve istatistik dairesi kurularak il genelini baz alan orman alanı, kent merkezlerini baz alan yeşil alan değerlendirmeleri yapılmalı ve zamansal değişimler izlenmelidir. Destek sağladığımızda, bir sonraki adım olarak orman ve yeşil alan oranını dikkate alan periyodik 'ekolojik yaşanabilir kentler' başlıklı değerlendirme raporları hazırlamak suretiyle vatandaşların iklim değişikliği etkilerine karşı bilgilenmelerini sağlamayı planlıyoruz.

Bu sayede bulundukları ilin durumunu ve diğer illerle karşılaştırmasını görebilir, ona göre yaşam ve emeklilik planlamalarını yapabilirler. Bu durum iller ve kentler arasında bir rekabet de sağlayabilir. Ayrıca yerel yönetimlerin kent içi yeşil alan oranını artırmasına yönelik yasal bir düzenleme yapılabilir. Periyodik izlemelerle yeşil alan oranını artıran kentlere teşvik, azalmasına göz yumanlara ise ceza verilebilir."

Kentlerde yeşil alanların azalması ısı dalgası etkilerini tetikleyebilir

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

Araştırma sonuçlarına göre, illerin orman alanı ve yeşil alan bakımından 1990 ve 2020 sıralaması şöyle:

İl Orman

Kent merkezi Yeşil Alan

İl

Kişi başı orman alanı

1990

Kişi başı orman alanı

2020

Yeşil alan yüzdesi

1990

Yeşil alan yüzdesi

2020

Kastamonu

1

1

3

3

Bolu

2

3

27

26

Sinop

3

2

14

14

Burdur

4

4

8

8

Kütahya

5

5

6

5

Çanakkale

6

8

5

7

Isparta

7

6

15

15

Antalya

8

15

13

12

Tokat

9

7

4

4

Çorum

10

9

12

13

Rize

11

11

7

6

Amasya

12

10

1

1

Karaman

13

14

28

28

Sivas

14

13

26

27

Kahramanmaraş

15

16

11

11

Düzce

16

17

18

18

Yozgat

17

12

2

2

Mersin

18

18

25

25

Trabzon

19

19

10

10

Sakarya

20

20

24

24

Konya

21

21

20

20

Bursa

22

22

23

23

Kocaeli

23

25

17

17

Kilis

24

24

22

22

Niğde

25

23

19

19

Ankara

26

26

9

9

Gaziantep

27

27

21

21

İstanbul

28

28

16

16

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)