Tarım Bakanı: Çiğ sütün yasaklanması söz konusu değil
İHA

süt

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin açıklama yaptı.

"ŞARTLARA UYULMAYAN SÜT GÜVENİLİR OLAMAZ"

Düzenlemenin nihai amaç ve kapsamı gözetilmeden ve konu tam anlaşılmadan bazı değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Bakan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin yapmış olduğumuz düzenlemenin detaylarını kamuoyu ile paylaştık. Ne yazık ki düzenlemenin nihai amaç ve kapsamı gözetilmeden ve konu tam anlaşılmadan bazı değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Bizim amacımız; vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için çiğ süt üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermektir. Bruselloz ve tüberkülozdan ari çiftlik hayvanlarından elde edilen, bakteri sayısı Türk Gıda Kodeksinde belirlenen limitlerin altında olan, herhangi bir antibiyotik kalıntısı içermeyen, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altına soğutulan ve nakil ile satış esnasında bu sıcaklıkta muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılan süt, sağlıklı ve güvenilir süttür. Bu durumda hangi koşullarda üretildiği, ne gibi araçlarla muhafaza edildiği, hangi ortam ve imkanlarla tüketiciye sunulduğu ve içinde neleri barındırdığı bilinmeden satışa sunulan hiçbir gıda ürünü güvenilir olamaz" ifadelerini kullandı.

"ÇİĞ SÜT SATIŞI YASAKLANMAYACAK"

Sağlıklı ve güvenilir çiğ sütü bizzat üreticilerinin de doğrudan tüketiciye satabileceğini, süt üreticilerinden süt alan yerel perakendecilerin de tüketiciye satabileceğini belirten Bakan Çelik, şunları söyledi: "Dolayısıyla çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz düzenleme ile sütün sağımından bizzat tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarının olması gereken kriterlerini belirledik. Bu düzenlemeyi yapmaktaki bir diğer amacımız ise ülkemizdeki orta ve büyük ölçekli süt işletmelerinin ari işletme hüviyetine kavuşmalarını teşviktir. Ülkemizdeki ari işletmelerden 1 milyon 300 bin ton çiğ süt elde ediliyor. Bu işletmeler genelde orta ve büyük ölçekte olanlar. Yapmış olduğumuz düzenleme ile bu işletmelerin tamamını ari işletme olmaya da teşvik ediyoruz. Öte yandan ülkemizde 915 bin dolayında 10 baş ve altı aile işletmesi bulunuyor. Buralardaki süt üretim süreçlerinde ciddi bir sorun görünmüyor. Var olan sorunlar için de İşletme Bazlı Danışmanlık sistemimizde yer alan veterinerlerimiz, her türlü eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunacaklardır. Bu işletmelerimizin süt üretimlerinin önünde her hangi bir engel bulunmamaktadır. Neticede biz her zaman üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bir litre süt üretenin de bir ton süt üretenin de döktüğü alın teri bizim için kutsaldır, milli servettir. Tüketicilerimizin de sağlıklı ve güvenilir süte erişmelerini sağlamak asli görevlerimiz arasında olduğundan bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yapmaya da devam edeceğiz."