Adana'da bir çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açtı. Adana 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edildi. Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini, eşlerin eşit kusurlu sayılmaları nedeniyle reddetti.

KARAR BOZULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, cimri kocanın daha ağır kusurlu olması nedeniyle kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"OLAYLAR KADININ KİŞİLİK HAKLARINA DA SALDIRI"

Daire ayrıca, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin daha ağır kusurlu olması nedeniyle, boşanmaya sebebiyet veren olayların aynı zamanda kadının kişilik haklarına da saldırı teşkil eder nitelikte olduğu sonucuna vardı.

KADIN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR

Kadının boşanma sonucu eşinin maddi desteğinden yoksun kalacağına işaret eden Daire, kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun, "maddi ve manevi tazminat"ı düzenleyen "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." hükümlerini içeren 174/1-2. maddesinin koşullarının oluştuğunu belirtti.