Epidemi nedir

Epidemi, bir salgının daha geniş bir coğrafi bölgeye yayılması olarak tanımlanabilir.

2014'te Brezilya’da başlayan ve Latin Amerika ve Karayipler’in çoğuna yayılan Zika virüsü, Batı Afrika’da 2014–2016 yılları arasında epidemiye yol açan Ebola salgınları örnek olarak verilebilir.

PANDEMİ VE EPİDEMİ FARKLARI

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir.

Örneğin kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır

Epidemi bölgesel daha dar alanlı bir salgın hastalığı tanımlarken, pandemi dünya geneline ulaşmış küresel bir salgının olduğunu ifade etmektedir.

Epidemi nedir