Ombudsman nedir

ombudsman

Kamu oyunda son zamanlarda sıkça duyulan 'ombusman'la ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

OMBUDSMAN NEDİR?

Ombudsman, TDK'ya göre; "kamu denetçisi" anlamı taşımaktadır. Resmi adı "Kamu Denetçiliği Kurumu" olan ombudsmanlığın sitesinde ise; "Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir Kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir." şeklinde açıklanmaktadır.

OMBUDSMAN NE İŞ YAPAR?

Ombudsmanın görevleri ise resmi internet sitesinde; "Kurumumuz, Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir." diye belirtilir.

OMBUSMANIN HEDEFLERİ

Kamu Denetçiliği Kurumu hedeflerini ise şu şekilde açıklıyor;

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu;

İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
İnsan haklarının gelişmesine,
Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.