Namık Kemal'in Cezmi romanı, açıklamalı olarak yeniden yayınlandı
ensonhaber.com

Cezmi, Yeni Türk Edebiyatının ilk tarihi roman örneklerinden biri. Roman kadrosunu oluşturan kişiler tarihi şahsiyetlerdir. On altıncı yüzyıl Osmanlı-İran ilişkilerinin bir bölümü Peçevî Tarihi, Hammer Tarihi gibi tarih kaynaklarından da yararlanılarak masaya yatırılmıştır.

İyi ile kötü karakterlerin mücadelesinde kazanan taraf iyi karakterdir. Bir ideoloji romanı denilebilecek Cezmi’de ağırlıklı olarak işlenen tema, vatan sevgisidir. At binme, okçuluk ve cirit sahnelerinde Namık Kemal, Kars'ta geçirdiği yılların hatırasını tekrar yaşatır.

Ayrıntı Yayınları tarafından oldukça sanatkârane üslûpla yazılan bu eserin, parantez içi açıklamalarla, notlandırmalarla daha iyi anlaşılmasına çalışıldı.

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman türü çok geç yazıldı. Tarihi roman olarak ilk deneme, Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmış olan Yeniçeriler adlı 1871 tarihli eseri kabul edilir.

Namık Kemal'in Cezmi romanı ise edebiyat tarihimizde kaleme alınan ilk tarihi romandır. Yayınlandığı tarihten bugüne çok okunan roman, değerinden bir şey kaybetmedi desek yeridir.

Batılı anlamda ilk tarihsel roman

Fakat Batılı anlamda ilk tarihsel Türkçe roman, Namık Kemal tarafından yazılmış olan "Cezmi" adlı eserdir. Bu eserin ilk basımı ise 1880 yılında yapılmıştır. Cezmi isimli bu roman, Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır.

Türk Edebiyatı’nın ilk tarihi romanı olma özelliği taşıyan Cezmi, 1880’de ilk kez basılmıştır. iki cilt olarak düşünülse de ikinci cildi yazılmamıştır.

Tanzimat edebiyatı ürünü

Ünlü edebiyatçı Namık Kemal tarafından yazılan ve ilk basımı 1880 tarihinde yapılan Cezmi isimli tarihi roman, Tanzimat döneminde yazıldı. Birçok eser gibi ilk tarihi roman da Tanzimat döneminde ortaya çıktı.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com