Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı
DHA

Kitap bugüne kadar Said Halim Paşa hakkında ele alınan geçmiş ve güncel tüm argümanları bir araya toplandı. 824 sayfalık kitabın editörlüğünü ise Asım Öz yapıyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde yapılan ‘Said Halim Paşa Sempozyumu’nu referans alan kitap, çeşitli yaklaşımları bir araya getirmekle kalmıyor aynı zamanda düşünürün dünyasına ve hayatına tam manasıyla ışık tutuyor.

100 YIL ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE SAİD HALİM PAŞA

Derlemedeki metinler, bir yandan düşünürün hayat hikâyesinin Osmanlı Devleti’ndeki dönüşümlerden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan yazdıklarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara geçmiş, şimdi ve gelecek açısından bambaşka ufuklar açıyor.

Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı

SAİD HALİM PAŞA KİTABI

“Said Halim Paşa Kitabı” Avrupa emperyalizminin tüm dünyaya yayıldığı kriz sürecinde yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar Said Halim Paşa’nın kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor.

Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'nın düşünce hayatı kitaplaştırıldı

ZENGİN İÇERİK, FARKLI OKUMA

Said Halim Paşa’nın siyasi hayatını, hiç bilinmeyen Muhafazakâr Fırka beyannamesi de okuma imkânı sunan “Said Halim Paşa Kitabı”, okuyucuya üzerinde düşünülecek zengin bir malzeme sunuyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)