İşte partilerin uzlaştığı 48 madde

İşte partilerin uzlaştığı 48 madde

Dört partinin mutabık kalabildiği söz konusu maddeler içinde temel haklar anlamında önemli maddeler olsa da sorunların temelini oluşturan kritik maddeler yer almıyor.

10 MADDE DAHA UZLAŞIYA YAKIN

Uzlaşmayla yazılan maddelerin tamamına yakını ise 'insan onuru', 'hayat hakkı' ve 'zorla çalıştırma ve angarya yasağı' gibi evrensel ilkeler. 48 maddenin dışında komisyon 10 civarında maddede de küçük pürüzlerin dışında uzlaşmaya yakın durumda. Ancak temel konularda uzlaşma yok. Zaman'dan İbrahim Asalıoğlu'nun haberine göre, özellikle AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisi sebebiyle müzakere bile edilemeyen yürütmede tam bir tıkanıklık var. Yine yargı bölümünde tam bir uzlaşma yok. Bunlar dışında eğitim öğretim hakkı, Diyanet İşleri Başkanlığı, başlangıç metni, Cumhuriyet'in nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dil, değiştirilemeyecek hükümler ve vatandaşlık maddelerinde de bir uzlaşma çıkmadı.

UZLAŞMA İHTİMALİ ZOR GÖRÜNEN 17 MADDE

Özel hayatın gizliliği, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve ifade hürriyeti, hak arama hürriyeti, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı gibi 17 maddede ise dört partinin de şerhi var. Bu temel maddelerde her partinin 'kırmızı çizgileri' bulunurken, uzlaşma ihtimali zor görünüyor.

Uzlaşılan 48 maddenin başlıkları şöyle

İnsan onur ve haysiyeti;Temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü; Hayat hakkı; İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı; Zorla çalıştırma ve angarya yasağı; Kişi hürriyeti ve güvenliği; Kişisel bilgi ve verilerin korunması; Yerleşme ve seyahat hürriyeti; Bilim ve sanat hürriyeti; Düzeltme ve cevap hakkı; Mülkiyet ve miras hakkı; Çalışma ve sözleşme hürriyeti; Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı; Başvuru ve bilgi edinme hakkı; Suç ve cezalara dair esaslar; Yabancıların durumu; Sağlık hakkı; Sosyal güvenlik hakkı; Konut ve barınma hakkı; Devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin sınırı; Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması; Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının geçici olarak durdurulması; Temel hak ve hürriyetlerin korunması; Kıyıların korunması ve kıyılardan yararlanma; Tarih, kültür ve tabiat varlık ve değerlerinin korunması; Doğal servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi; Ormanların korunması ve geliştirilmesi; Özel olarak korunması gereken kesimlerin hakları; Bilgiye erişim hakkı ve bilişim özgürlüğü; Makul ve insanca hayat sürdürme hakkı; Devletleştirme ve özelleştirme; Tüketicinin korunması; Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlar; Sporda tahkim; Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması; Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler; Milletvekilliğinin düşmesi; İptal istemi; Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması; Toplantı ve karar yeter sayısı; Yükseköğretim Düzenleme Kurulu; Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı; Savcılık mesleği ve teminatı; Adalet hizmetlerinin denetimi; Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi; Anayasa şikâyeti; Devletin şekli; Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü.