Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti
DHA

Balıkesir'de Kaz Dağları'ndan başlayan ve birçok dere ile birleşerek, Erdek Körfezi'ne ve Marmara Denizi'ne dökülen Gönen Çayı renk değiştirdi.

Sanayi atıkları nedeniyle rengi siyaha dönen Gönen Çayı'nı görenler tedirgin olurken, Marmara Denizi’nin ise kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtildi.

"GÖNEN ÇAYI HIZLI BİR ŞEKİLDE KİRLENİYOR"

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, “Kaz Dağları’ndan doğan Gönen Çayı’nın denize döküldüğü Misakça deltası üzerindeyiz. Gönen Çayı’nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor.

Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için, çay hızlı bir şekilde kirleniyor.

Buradan, Misakça’dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa bile yeterli gelmiyor." dedi.

Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI LAZIM"

2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Mutlu şu ifadeleri kullandı;

"Su kalitesini artırmak için belirli bölgelere su izleme noktaları yerleştirilmesi düşünülüyordu. Yine bunun yanında arıtma tesisi olmayan fabrikalara arıtma tesisi kurulması ve bunların çalıştırılmasının gereği üzerinde duruldu. 2017’den bugüne kadar çevre derneklerinin üyesi olduğu bu yürütme kuruluna toplantı yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğini maalesef bilmiyoruz.

Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, kirleticilerin engellenmesine yönelik gerekli adımlar atılsaydı bu çay bugün bu halde olmazdı. Maalesef fabrikalar atıklarını arıtmadan çaya boşaltmakta.

Çayla birlikte Marmara Denizi hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Biz ilgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istiyoruz.

Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti

"BU ÇAYDA 2 BALIK TÜRÜ BİLE YAŞAMAZ"

Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmekte çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek ise görevimiz.

Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik, çayda yaşayan canlıların neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor.”

Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti VİDEO

Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti

Balıkesir Gönen Çayı'nın rengi değişti

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)