Boğaziçi Üniversitesi personel alacak! Boğaziçi Üniversitesi personel alım şartları
ensonhaber.com

Boğaziçi Üniversitesi personel alacağını, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır" sözleriyle duyurdu.

Bunun akabinde başvuru yapmak isteyenler şartları ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı.

Vatandaşlar, "Boğaziçi Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Boğaziçi Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

UNVAN : KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANAN NİTELİKLER

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

* 2020 KPSS P93 puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

1- GENEL ŞARTLAR

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* 26.10.2021 tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (26.10.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

* Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

* Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.

* Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26.10.2021 Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021 mesai bitimine kadar.

Boğaziçi Üniversitesi personel alacak! Boğaziçi Üniversitesi personel alım şartları

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

* Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

* Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.