Hangisi kim: Mülteci, göçmen ve sığınmacı arasındaki farklar
ensonhaber.com

Türkiye, dünya üzerinde birçok ülkeden göç almaya devam ederken aynı zamanda başta Suriye vatandaşları olmak üzere milyonlarca insana yardım eli uzatmıştır.

Son günlerde gündemden düşmeyen Afgan ve Suriye uyrukluların Türkiye'ye girişleri, "mülteci, sığınmacı ve göçmen" kavramlarının detaylarını merak konusu haline getirdi.

"Göçmen kime denir, Mülteci kimdir, Sığınmacıla kimlerdir" gibi sorular, vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılarak göç yoluna çıkanların sıfatlarına dair merak edilenler...

MÜLTECİ KİME DENİR?

Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir.

Hangisi kim: Mülteci, göçmen ve sığınmacı arasındaki farklar

SIĞINMACI KİME DENİR?

Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir. Bu terim genellikle, mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının hükümet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılır.

İskan Kanunu Madde3/3'e göre "Türkiye'de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla muvakkat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı denir".

Hangisi kim: Mülteci, göçmen ve sığınmacı arasındaki farklar

GÖÇMEN KİME DENİR?

Göçmen; ülkesinde zulme uğradığı veya uğrayacağı gibi nedenlerle göç eden kişiler değil, daha iyi koşullarda yaşamak için kendi vatanından ayrılan kişi veya aile fertlerini kapsamaktadır.

Göç işlemi genel olarak pasaport ve vize gibi resmi belgelerle yapılır ve göçmenler, göç ettikleri ülkelerde, vatandaşı oldukları ülkenin korumasından yararlanmaya devam ederler.

Kaçak göçmen; gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya iznini almadan o ülkede yaşayanlardır.

Hangisi kim: Mülteci, göçmen ve sığınmacı arasındaki farklar

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN STATÜSÜ

Türkiye’deki Suriyeliler “geçici koruma” statüsündedir.

Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade ediyor.

Türkiye’deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 11 bin 766 kişi artarak toplam 3 milyon 684 bin 412 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 746 bin 253’ünü (%47,4) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 609 bin 722 kişi.