Mehir nedir, kime verilir? Mehir ne zaman verilir, miktarı ne kadar olmalıdır?
ensonhaber.com

Mehir, özellikle dini nikah kıyma hazırlığında olan çiftler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kadına ekonomik anlamda güvence sağlayan mehir, evlilik hazırlığı içinde olan kişileri yakından ilgilendiriyor.

Peki mehir nedir, kime neden verilir? Mehir ne zaman verilir, miktarı ne kadar olmalıdır? İşte mehir hakkında tüm merak edilenler...

MEHİR NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde mehir ile ilgili verilen bilgilere göre, erkeğin evlenirken eşine verdiği ya da verme taahhüdünde bulunduğu para, altın veya başka bir mala mehir denir.

Mehir, kadını hem evliliğe ısındırmak hem de ona belli bir ekonomik güç kazandırmak düşüncesiyle verilmektedir.

Mehir nedir, kime verilir? Mehir ne zaman verilir, miktarı ne kadar olmalıdır?

MEHİR MİKTARI NE KADAR OLMALIDIR?

Hanefî mezhebine göre, mehir miktarı en az 10 dirhem (o dönemlerde yaklaşık iki koyun bedeli), Mâlikî mezhebine göre ise 3 dirhem gümüştür.

Şâfiî ve Hanbelî mezhebindeki hukukçulara göre ise mehrin üst ya da alt sınırı yoktur. Mehrin üst sınırının olmadığı konusunda Mâlikî ve Hanefîler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir.

Hz. Ömer kendi halifeliği döneminde evlilikleri kolaylaştırmak için mehre üst sınır getirmek istemiş, fakat bir kadının "…Onlara kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın..." (Nisâ, 4/20) âyetini delil getirmesi karşısında bu düşüncesinden vazgeçmiştir.

Mehir nedir, kime verilir? Mehir ne zaman verilir, miktarı ne kadar olmalıdır?

MEHİR NEDEN VERİLİR VE KİMLER VERİR?

Hanefî mezhebine göre, mehir nikahın sonuçlarından biridir. Bu nedenle nikah sırasında belirlenmemiş olsa, hatta nikah sırasında verilmeyeceği konusunda anlaşılsa bile evlenen kadının mehir hakkı vardır.

Mehir hakkında Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 2/237, Nisâ suresi 4/4, 20, 24, 25 ve Mâide suresi 5/5 ayetlerinde evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığından bahsedilmiştir.

Mehir nedir, kime verilir? Mehir ne zaman verilir, miktarı ne kadar olmalıdır?

MEHİR NE ZAMAN VERİLİR?

Mehir, ödenme zamanına göre, mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel olmak üzere ikiye ayrılır:

Mehr-i muaccelde tahhüd edilen para veya mal kadına hemen ödenir. Kadının mehr-i muacceli almadan kocasınnın evine gitmeme gibi bir hakkı vardır.

Mehr-i müeccelde ödemesi sonraya bırakılır. Bu mehrin ödenmesi için herhangi bir tarih belirlenmişse, bu tarih geldiğin zaman belirlenen mehrin kadına ödenmesi gerekmektedir.

Ancak bir vakit belirlenmemişse, nikâhın sona ermesiyle yani boşanma sırasında kadının mehrinin ödenmesi gerekir. Kadın mehrini almadan evli iken eşi vefat ederse, kocasının mirasından mehir hakkını alabilir.