TÜBİTAK 128 personel alımı başvuruları başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
ensonhaber.com

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmede Gebze, Konya ve Ankara merkezlerinde teknisyen, uzman yardımcısı, uzman ve ar-ge personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan başvurularda branşa göre KPDS, YDS ya da YÖKDİL puanı istenecek.

Mülakat tarihleri, sınav sonuçları ve benzeri duyurular bilgem.tubitak.gov.tr üzerinden ilan edilecek. İşte TÜBİTAK başvuru tarihleri, başvuru şartları ve ilana dair merak edilen detaylar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 26 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular 16 Ağustos saat 17:00'a kadar alınacak.

TÜBİTAK 128 personel alımı başvuruları başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

TÜBİTAK 128 personel alımı başvuruları başladı! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 22/04/2019 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ